Livsmedelsverket

EFSA inbjuder till konsultation om näringsrekommendationer och kostråd

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 09:09 CEST

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, föreslår i två rapporter hur man ska gå tillväga för att ta fram nya näringsrekommendationer och kostråd. Nu vill man ha in synpunkter på förslagen.

EFSA arbetar på uppdrag av EU med att ta fram underlag och principer för nya näringsrekommendationer och kostråd. De förslag som EFSA tagit fram ligger nu för så kallad öppen konsultation, vilket innebär att forskare och andra intressenter kan kommentera förslagen. Bakom rapporterna står NDA, som är EFSA:s panel för nutrition, dietlivsmedel och allergier.

Näringsämnen och vatten

EFSA har EU-kommissionens uppdrag att se över och uppdatera de nu gällande näringsrekommendationerna (Dietary Reference Values). Man börjar med rekommendationerna för energi, kolhydrater, fett och protein samt vatten, som beräknas vara klara under 2009. Nästa steg påbörjas i mitten av nästa år och avser rekommendationerna för så kallade mikronäringsämnen, som vitaminer och mineralämnen.

Den rapport som nu ligger för konsultation avser allmänna principer för att ta fram de nya referensvärdena, exempelvis genomsnittsbehov och rekommenderat dagligt intag.

Nationella kostråd

Den andra rapporten behandlar den vetenskapliga processen för att översätta näringsrekommendationerna till konkreta kostråd, så kallade livsmedelsbaserade råd (Food-Based Dietary Guidelines) . En viktig slutsats i rapporten är att det inte är meningsfullt att utfärda detaljerade EU-gemensamma kostråd. Länderna skiljer sig för mycket åt vad gäller matkultur, matvanor och vilka livsmedel som finns tillgängliga. Även folkhälsoproblemen skiljer sig åt mellan länderna. NDA-panelen rekommenderar därför att riktlinjerna anpassas till nationella behov och förhållanden.

15 december sista dag för synpunkter

Förslagen finns tillgängliga på EFSA:s webbplats. Observera att synpunkterna måste skickas in via formuläret på EFSA:s webbplats. Inga kommentarer som skickas in med vanlig post eller e-post kommer att beaktas. Synpunkterna ska lämnas senast den 15 december 2008.

Läs mer på EFSA: webbplats:

EFSA launches public consultation on its general approach to establishing Dietary Reference Values

EFSA launches public consultation on its draft scientific opinion on Food-Based Dietary Guidelines

Ytterligare upplysningar:

Wulf Becker, chefsnutritionist, 018-17 57 31