Syntolkning Nu

Efter final och årsmöte

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2012 08:15 CET

Dagen efter den syntolkade Melodifestivalen höll föreningen Syntolkning Nu i Sverige sitt årsmöte på Hotel Clarion Stockholm. Föreningens nya styrelsen består av Peter Lilliecrona från Göteborg, Lotta Isacsson från Stockholm, Sif Westberg från Lund och Tomas Melander från Sundsvall. 

2011 syntolkades över 200 olika evenemang i Sverige. Syntolkning Nu arrangerade själva cirka 170 stycken av dessa. Dessutom medverkande man till att tillgängliggöra långfilmen "Jävla pojkar". Under det kommande verksamhetsåret kommer man fortsätta att arbeta för att tillgängligöra evenemang så att alla synsvaga och blinda skall kunna gå på teater, film samt andra kultur- och nöjesevenemang.

Idag finns ingen nationell samsyn mellan arrangör, arenan och besökare vilket gör att en ledsagare kan få följa med gratis i en stad medan de i andra städer får betala halva eller hela priset för att ledsaga en synskadad person. Syntolkning Nu ser det som en rättighet och jämför med de ledsagare som följer med en rullstolsbunden till ett evenemang. Dessutom är det en säkerhetsfråga då den synskadade måste ha hjälp för att snabbt utrymma en lokal.

Det är idag också oklart vem som skall ta ansvaret för tillgängligheten. Här är Melodifestivalen ett exempel där syntolkning faller mellan stolarna. SVT äger evenemanget men ansvarar enbart för TV-publiken. Live Nation ansvarar i sin tur bland annat för sponsorer, Blixten & CO ansvarar för biljettförsäljningen medan arenan enbart hyr ut lokalen. Då det inte finns några nationella riktlinjer från myndigheter för hur tillgängligheten skall fungera tar inte heller kommuner och landsting något ansvar för detta. Därför har Syntolkning Nu tvingats att själva stå för arvode och resor så att närmare 100 synsvaga och blinda kunna få ta del av Melodifestivalen. I en stad fick man även betala inträdet till arenan för att kunna tillgängliggöra evenemanget till 10 besökare till Melodifestivalen, som annars blivit utan upplevelsen.

Förra året genomfördes på prov en mycket uppskattad syntolkning av Allsång på Skansen. I år meddelar man från Skansen att det inte finns ekonomi för att tillåta synskadade ta del av Allsången på Solliden. Däremot har man tillsatt en utredning om hur det eventuell skulle kunna fungera 2013. 

2013 hoppas även Riksteatern att kunna tillgängliggöra en del av sina produktioner på några platser i Sverige. I år fanns ingen ekonomi för detta.

Privatteaterarrangörer som tex 2Entertain, Vicky von der Lancken, Eva Rydberg Nöjesproduktion, Göta Lejon Produktion, Gunnebo Slott och Robert Bronett på Cirkus Scott, tillsammans med flera institutionsteatrar i landet bidrar alla till att tillgängliggöra sina produktioner till synskadade. Trots detta är ännu inte allt tillgängligt i Sverige, då många arenor och arrangörer tyvärr saknas i listan. 

En duktig syntolk lägger för varje syntolkad timma ned runt fyra timmar till reasearch och manusskrivning. Därtill restid, möten med arrangör, arena genomgång och i vissa fall samtal med artister. Syntolkar anslutna till föreningen har alla mångårigt kunnande och erfarenhet av olika syntolkade produktioner . 2012 hoppas man få möjlighet att syntolka evenemang även i Norra Sverige.

Föreningen för idag även en dialog med produktions- och distributionsbolag inom film samt med mediebolag som SVT, UR och TV4 för att kunna öka tillgängligheten inom film och TV. När biografer framöver kommer digitaliseras blir behovet än större av etablearade syntolkar och allt är inte bara en fråga om teknik.

Syntolkning Nu kommer under 2012 bland annat att syntolka Jesus Christ Superstar, Expectations (på två språk), Cirkus Scott, Campa i Klaveret, Arsenik och gamla spetsar, After Dark på Operan, La Cage Aux Folles, Ledins Showetime, Ladykillers, Bruce Springsteen, The Beach Boys, Hjälten från Kalmarsund, High Chaparral, Evita, m.m. samt en mängd svenska och engelskspråkiga filmer.

I Sverige finns över 100 000 synskadade människor. Syntolkning Nu är en intresseorganisation för syntolkar. Medlemmarna syntolkar livearrangemang för personer med nedsatt syn. All syntolkning sker via mikrofon till hörlurar i teater/biosalongen under ordinarie föreställning. Syntolkning Nu arbetar även för att skapa fler arbetstillfällen till utbildade syntolkar, så att ännu fler synskadade skall kunna ges möjlighet till att besöka evenemang och få vara med om en syntolkning. Syntolkning Nu samverkar bland annat med SRF, US och FSBU.