Centerpartiet

Efter FN:s besked: Stoppa planerna på svensk flygskatt

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2016 15:01 CEST

FN:s organ för flygbranschen, ICAO, har enats om ett tak för det internationella flygets CO2-utsläpp, som ska fastslås på den nivån som flyget släpper ut 2020.

Efter det kommer flygbranschen behöva kompensera för utsläpp som överstiger 2020 års nivå, till exempel genom utsläppsminskande åtgärder, alltså en form av internationell flygskatt.

Förslaget är rätt väg att gå, anser Centerpartiet.

- Centerpartiet tycker att alla transportslag ska bära sina egna miljökostnader. En internationell CO2-skatt på flyget är ett viktigt steg mot ett bättre klimat, utan att det drabbar Sveriges konkurrenskraft gentemot andra länder, säger Anders Åkesson, talesperson i infrastrukturfrågor.

Beskedet innebär också att den rödgröna regeringen borde kunna skrota sina planer på en svensk flygskatt.

- Vi hoppas att det här beskedet markerar slutet på regeringens hot om en svensk flygskatt. En sådan skatt skulle minska Sveriges tillgänglighet avsevärt, försämra konkurrenskraften och drabba tiotusentals arbetstillfällen både i flygbranschen och andra branscher. Här måste infrastrukturminister Anna Johansson nu ge besked, säger Anders Åkesson. 

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.