Arbetsmiljöverket

Efter inspektioner av partihandeln: Lagerarbete måste göras säkrare

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2012 10:45 CEST

Åtta av tio grossistföretag fick krav att rätta till brister i arbetsmiljön, när Arbetsmiljöverket tidigare i år inspekterade närmare 650 arbetsplatser i Sydsverige.

Arbetet med godsmottagning, lagring och paketering innebär en hel del risker i samband med truckkörning och tung manuell hantering. Gods staplas på höjden med risk för att det rasar ned och skadar personal nedanför.

I statistiken över anmälda arbetsolyckor ligger lagerassistenter på samma nivå som byggnads- och anläggningsarbetare.  Partihandeln är den bransch som näst efter tillverkningsindustrin har flest antal truckolyckor. Truckar låg bakom en knapp tredjedel av de 5 300 arbetsolyckorna bland lagerassistenter åren 2006 – 2010. Lyftanordningar, emballage, lastpallar är andra vanliga olycksorsaker.

Unga lagerarbetare i åldern 18-24 år råkade ut för drygt 1 000 av dessa arbetsolyckor.

−Man måste inom branschen ta riskerna på allvar. Alltför många slarvar idag med säkerheten, säger Håkan Olsson, avdelningschef vid Arbetsmiljöverket. Tempot är ofta uppskruvat och man tar sig inte tid göra riskbedömningar. Vår uppgift i den här insatsen har varit att öka företagens säkerhetsmedvetande, så att ingen skadas i jobbet. En säker arbetsplats är bättre och lönsammare ur allas perspektiv.

De flesta kraven gällde just bristande arbetsmiljöarbete och att det saknas rutiner och policy som alla känner till. Nästan lika många krav handlade om riskbedömningar och att faktiskt åtgärda de risker som upptäcks. En stor andel behövde förbättra säkerheten vid truckkörning och lyft.

Totalt riktades drygt 2 300 krav till 525 av de 650 besökta arbetsställena. En dryg tredjedel av arbetsgivarna som fått krav har fått uppföljningsbesök.

Partihandeln är en viktig länk i distributionskedjan ut till kund. Det är också en verksamhet som vuxit i omfattning i takt med att industri och detaljhandel inte längre ligger på stora lager. Den har jämfört med andra branscher haft den högsta produktivitetsutvecklingen (förädlingsvärde per anställd) åren 1997-2008, enligt en rapport från Handelns Utvecklingstråd 2011. Branschen totalt sysselsätter cirka 200 000 personer.

Kontaktpersoner vid Arbetsmiljöverket:

Klas-Åke Sibgård, arbetsmiljöinspektör, tel 010-730 95 97

Urban Olsson, biträdande distriktschef, tel 010-730 99 62

 

 

 

Arbetsmiljöverket har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att arbetsmiljön uppfyller de krav som finns i arbetsmiljölagen om att alla ska ha en bra och utvecklande arbetsmiljö. Vi bedriver vårt arbete genom att utfärda juridiskt bindande föreskrifter, inspektera arbetsställen och sprida information. 

Vår vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö