Region Värmland

Efter varslen i Värmland: nytt förslag på stora nationella satsningar

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2012 16:57 CET

Pressmeddelande 2012-12-05
Region Värmland och Länsstyrelsen i Värmland uppmanar idag regeringen att omgående ansöka om ett stöd på 10 miljoner euro från Europeiska globaliseringsfonden. I brevet lämnas också förslag på en rad andra nationella satsningar i Värmland. Vi ansöker bland annat, tillsammans med Säffle kommun, om stöd för ett pilotprojekt för att stödja de arbetssökande och stärka arbetsmarknaden. 
Vi föreslår också att Värmland får upphandla och köpa 2 350 nya utbildningsplatser per år. 

I Värmland finns det idag 12 000 arbetslösa. Både Säffle och Arvika drabbades nyligen av stora varsel.
Med anledning av det har Länsstyrelsen i Värmland och Region Värmland tagit ett gemensamt grepp och samordnat kommuner, arbetsförmedlingar och andra aktörer, men för att få ytterligare kraft i arbetet föreslår vi nu även nationella satsningar och några av våra förslag är;

1. Ansökan till Europeiska Globaliseringsfonden
Regeringen bör omgående ansöka till Europeiska globaliseringsfonden om ett stöd till regionen på 10 miljoner euro. Ansökan tar sin utgångspunkt i Volvokoncernens varsel i Säffle och Arvika, men bör också omfatta andra företag inom samma branschområde som varslat under hösten 2012. Fondens syfte är att ge stöd för omställning till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandeln. 
 
2. Näringspolitiska insatser
- Region Värmland och Länsstyrelsen ansöker om ett omställningsstöd från regeringen för att bygga upp en nationell pilotverksamhet i Säffle, med kommunen som huvudman. I pilotverksamheten ska en ny arbetsmodell prövas, och vi planerar ett etableringscentra (för företagen) och ett omställningskontor (för de arbetslösa och varslade).
- Vi föreslår också satsningar på järnvägen för att öka arbetspendlingen. Åtgärderna som ska öka kapaciteten på Värmlandsbanan och Karlstad C bör göras tidigare än planerat .
- Statens uppdrag till Riskkapitalbolaget Inlandsinnovation bör utvidgas så att de kan göra investeringar i fler delar av Värmland än idag.
- Vi föreslår även att regeringen anslår medel via Exportrådet för insatser som stärker företagens exportmöjligheter.

3. Arbetsmarknadspolitiska insatser
Vi ansöker om att Värmland utses till försökslän och att vi får upphandla 2 350 nya, köpta utbildningsplatser per år under 2013-2015. Upphandlingen bör omfatta yrkesvuxplatser, folkhögskoleplatser och arbetsmarknadsutbildning utifrån regionens behov.

4. Utbildningspolitiska insatser
Vi ansöker om att tilldelas 100 nya, permanenta yrkeshögskoleplatser på befintliga utbildningar, samt 100 nya, permanenta högskoleplatser till Karlstads universitet.

Kontakt:
Landshövding Kenneth Johansson, Länsstyrelsen Värmland, tel 054-19 72 81
Regionråd Tomas Riste, Region Värmland, 054-701 10 11
Kommunalråd Daniel Bäckström, Säffle kommun, tel arb 68 15 01, mobil 070-668 16 21.

Region Värmland är värmlänningarnas organisation för tillväxtfrågor, regional utveckling, kultur, kollektivtrafik  och folkbildning. Huvudman är Landstinget i Värmland och de 16 värmländska kommunerna.