Medivir AB

Efterfrågad situationsbehandling för kärlkramp tillbaka på apoteken

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 14:04 CEST

Kärlkramp är en av de vanligaste hjärtsjukdomarna i västvärlden och den medför ofta begränsningar i vardagen och sänkt livskvalitet. Situationsbehandling vid ansträngning uppskattas av många patienter, och därför reagerade många när Suscard (som främst är ett
situationsprofylax)  försvann från marknaden  2012.  Det berodde på ett leverantörsbyte som nu har genomförts, vilket innebär att produkten åter är tillgänglig för förskrivning
på den svenska marknaden.

Behandlingen av akut hjärtinfarkt och kärlkramp har drastiskt ändrats de senaste decennierna. Idag öppnas kranskärlen med ballongteknik vid akuta tillstånd och patienter med symtomgivande kärlkramp behandlas på samma sätt. Målet idag är att patienten inte ska ha en symtomgivande kärlkramp. Men i en del fall når uppnås inte målet, och patienten måste acceptera en kvarstående, ibland mycket handikappande, kärlkramp.

-  I mitt arbete som kardiolog möter jag ett antal patienter med stabil kärlkramp. För dessa patienter har Suscard varit en av hörnstenarna i behandlingen och bidragit till en förhöjd livskvalitet. Med Suscard som tilläggsbehandling behöver de inte avstå från aktiviteter som inte lindras av den grundläggande behandlingen, säger Åke Olsson med dr och överläkare vid Stockholm Heart Center.

Åtta av tio upplever kontroll och frihet i vardagen vid behandling
De flesta patienter som lider av kärlkramp behandlas med nitroglycerinpreparat i olika beredningsformer, där framför allt verkningstiden varierar. Kortverkande nitrater ges som behandling av akuta, ofta inte helt väntade, anfall.  Patienter med kronisk kärlkramp som inte kan behandlas med ballongvidgning eller coronar-by-pass-operation kan behandlas med olika former av långverkande nitrater. Vanligtvis ges dessa nitroglycerinpreparat  som per oral behandling (tabletter) men behandlingen kan även ges med plåster.  

Patienter med kronisk stabil angina är ofta väl medvetna om vilka fysiska aktiviteter som ger kärlkramp. För att förhindra kärlkramp i dessa situationer är Suscard en förstahandsbehandling som tillägg till övrig behandling. Suscard ges som en munsönderfallande tablett, med snabbt tillslag. Effekten elimineras snabbt när tabletten tas ut efter aktivitetens avslutande.

Karolinska Trial Alliance genomförde under perioden 2012-2013 en studie vid nio vårdcentraler. Syftet var att kartlägga patienternas syn på behandling och livskvalitet. Resultatet visade bland annat att 82 procent av patienterna upplevde att Suscard gav dem kontroll och frihet i vardagen. Lika många patienter uppgav också att behandling med Suscard gav dem trygghet i vardagen.

-  Många patienter har beskrivit en försämrad livskvalitet när de inte har kunnat få denna behandling, Suscard har en egen plats för en liten patientgrupp med inskränkande symtom, och det känn bra att vi nu har möjlighet att återigen erbjuda dessa patienter en behandling som får dem att känna sig trygga, konstaterar Åke Olsson.

Om Suscard
Suscard är ett kärlvidgande nitropreparat för såväl akut behandling som situationsprofylax mot kärlkramp (angina pectoris) i samband med ansträngning. Suscard verkar genom att vidga blodkärlen vilket underlättar hjärtats arbete. Suscard ger snabb effekt (2-3 min) och fortsätter verka i 3-5 timmar. Behandlingen ges i tablettform och patienten tar ut tabletten när den inte behövs längre och då försvinner effekten inom 10-20 minuter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Kärnell, Medical Affairs Director, Mobil: +46 (0) 736 552915
Rein Piir, EVP Corporate Affairs & IR, Mobil: +46 (0) 708 537292


Om Medivir
Medivir är ett växande forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på infektionssjukdomar. Medivir har expertis av världsklass på området polymeras- och proteasenzymer samt läkemedelsutveckling inom dessa områden. Företagets viktigaste läkemedelskandidat är simeprevir, en proteashämmare som befinner sig i registreringsfas för behandling av hepatit C. Simeprevir utvecklas i samarbete med Janssen R&D Irland.

Medivir har även en bred produktportfölj med receptbelagda läkemedel i Norden.

För mer information om Medivir, vänligen se bolagets webbplats: www.medivir.se