SBAB

Efterfrågan på rörlig boränta bryter historiska mönster

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2006 13:03 CEST

Trots riksbankens höjningar av styrräntan fortsätter andelen bolån med rörlig ränta att öka. I mars steg andelen till 66 procent och är nu tillbaka på samma nivå som i november innan riksbanken började flagga för kommande räntehöjningar. Det visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatkunder.

Andelen bolån med rörlig ränta ökade från 64 procent i februari till 66 procent i mars och de korta bindningstiderna (1-4 år) steg också från 22 till 23 procent. Däremot minskade andelen för de längre bindningstiderna (5-10 år) från 13 till 11 procent. Trenden under de senaste månaderna med ett ökat intresse för rörlig boränta står sig. Andelen bolån med rörlig boränta är nu tillbaka på samma nivå som i november, innan Riksbanken började flagga för kommande räntehöjningar.

– Skillnaden mellan bunden femårig boränta och rörlig boränta har minskat med en kvarts procentenhet sedan december. Låntagarna verkar dock avskräckas av att ränteskillnaden fortfarande är 1,25 procentenheter och väljer därför rörlig boränta, säger Tomas Pousette, ränteanalytiker på SBAB.

Andel rörliga och bundna bolån för SBAB:s nyutlåning till privatkunder
[REMOVED GRAPHIC] Se PDF

Valet av bindningstider brukar i hög grad styras av skillnaden mellan bunden och rörlig boränta. När ränteskillnaden är stor dominerar lån med rörlig boränta och när ränteskillnaden krymper får lån med bunden ränta ett uppsving. De senaste månaderna har emellertid efterfrågan på bolån med rörlig ränta varit högre än enligt det historiska sambandet.

– Vi räknar med att Riksbanken fortsätter att höja styrräntan och då minskar gapet mellan bunden och rörlig boränta. Det är troligt att de senaste månaderna är en tillfällig avvikelse och att vi får se ett ökat intresse för bunden boränta framöver, säger Tomas Pousette.

Andel lån med rörlig ränta och skillnad mellan bunden och rörlig ränta
[REMOVED GRAPHIC] Se PDF


Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider
Bindningstid
2004
2005
jan-06
feb-06
mar-06

Rörlig (3 mån)
67
60
60
64
66

Bundet 1-4 år
26
28
23
22
23

Bundet 5-10 år
7
12
17
13
11

Totalt
100
100
100
100
100Anm: Eftersom procenttalen avrundats summerar de inte alltid till 100.För mer information, kontakta:
Tomas Pousette, ränteanalytiker SBAB,
tfn 08-614 43 88, 0708-92 26 63 eller tomas.pousette@sbab.se

Barbro Wickman-Parak, chefsekonom SBAB,
tfn 08-614 38 88 eller 0733-60 45 78 eller barbro.wickman-parak@sbab.se

Mattias Isaksson, pressansvarig SBAB,
tfn 08-614 38 50, 0708-80 38 50 eller mattias.isaksson@sbab.se

För mer information om bolån, se www.sbab.se eller ring 0771-45 30 00