SBAB

Efterfrågan på rörlig boränta planar ut i september

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2004 09:06 CEST

Andelen bolån med rörlig ränta ökade marginellt från 75 procent i augusti till 76 procent i september. Det visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatkunder.

Fördelningen på bindningstider av SBAB:s nya bottenlån till privatkunder var i stort sett oförändrad från augusti till september. Under september ökade andelen rörliga bolån till 76 procent från 75 procent i augusti medan andelen lån med korta bindningstider (1-4 år) sjönk till 19 procent från 20 procent. För längre löptider (5-10 år) var andelen oförändrad på 5 procent.

– Andelen privatkunder som väljer rörlig boränta planade ut i september. Stabiliseringen ska ses mot bakgrund av den kraftiga ökningen av andelen bolån med rörlig ränta från 59 procent i april till 76 procent i september, säger Tomas Pousette ränteanalytiker på SBAB.

[REMOVED GRAPHICS]

Hushållens val av bindningstider styrs framför allt av skillnaden mellan bunden och rörlig boränta. När ränteskillnaden är stor brukar andelen rörliga bolån vara hög. Skillnaden mellan bunden och rörlig boränta vidgades i våras när Riksbanken sänkte styrräntan från 2,75 till 2 procent. Därefter har skillnaden mellan femårig och rörlig boränta stabiliserats på knappt 2 procentenheter och skillnaden mellan tvåårig och rörlig ränta legat på 0,6-0,7 procentenheter.

– Vår bedömning är att Riksbanken troligen höjer styrräntan i december och då följer de rörliga boräntorna med upp. Stiger inte de långa marknadsräntorna, som styr de bundna boräntorna, innan dess, så krymper skillnaden mellan bunden och rörlig boränta. I så fall kan andelen rörliga bolån ha nått toppen i den här räntecykeln, säger Tomas Pousette.

[REMOVED GRAPHICS]
För mer information, kontakta:

Tomas Pousette, ränteanalytiker SBAB, tel 08-614 43 88 eller 0708-922 663
eller tomas.pousette@sbab.se

Barbro Wickman-Parak, chefsekonom SBAB, på 08-614 38 88, 0733-60 45 78
eller barbro.wickman-parak@sbab.se

Lena Hedlund, Kommunikationschef SBAB, på 08-614 38 49, 0708-58 07 25
eller lena.hedlund@sbab.se

För mer information om bolån , se www.sbab.se eller ring 020-45 30 00