Aktiebolaget Åkerikonsult

Efterfrågan på vägtransporter ökar något

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 13:00 CET

Inom åkerinäringen förutses en något ökad efterfrågan på vägtransporter det kommande kvartalet. Priser och personalstyrkan förväntas förbli oförändrade. Lönsamheten är fortsatt dålig. Det konstateras i branschorganisationen Sveriges Åkeriföretags konjunkturundersökning Åkeribarometern för första kvartalet 2013.

Inför det kommande kvartalet förväntar sig ca 30 procent av de företagsledare inom åkerinäringen som deltagit i undersökningen att efterfrågan och produktionen ökar. Andelen har ökat kraftigt jämfört med bedömningen i förra kvartalet då endast ca 11 procent trodde på en ökad efterfrågan och produktion. För ett år sedan bedömde 39 procent vid motsvarande tillfälle att efterfrågan skulle öka.

– Vi kan se tydliga säsongsvariationer i bedömningen, men tron på den kommande efterfrågan var i förra kvartalet mer pessimistisk än tidigare liksom förhoppningen nu om ökad efterfrågan är mer än vanligt återhållsam, konstaterar Johan Lindström, verkställande direktör i Sveriges Åkeriföretag.

Störst förväntningar om ökad efterfrågan kan ses inom bud-, post och småpaketstransporter, maskin- och tungtransport, miljöservice- och renhållning, samt fjärrtrafik och närdistribution. Lägst förväntningar på efterfrågan finns inom kyl- och frystransporter, skogstransporter samt bygg- och anläggningstransporter.

Personalminskningar förutses främst inom bud-, post- och småpakettransporter, skogstransporter, fjärrtrafik samt närdistribution. Ökade investeringar anges inom skogstransporter, maskin- och tungtransporter, bygg- och anläggningstransporter medan bud-, post-, och småpaketstransporter, kyl- och frystransporter samt miljöservice och renhållning är inställda på minskade investeringar.

– Vi kan se att undersökningens resultat stämmer väl med andras konjunkturbedömningar. Konjunkturinstitutet pekar på positiva signaler för såväl industrin, som bygg- och anläggningsverksamhet, detaljhandeln och de privata tjänstenäringarna, framhåller Johan Lindström.

Sveriges Åkeriföretag mäter varje kvartal konjunkturläget inom åkerinäringen. I undersökningen tillfrågas personer inom större transportsäljande åkeriföretag om sin uppfattning om läget. Den nu redovisade undersökningen är utförd 28 januari till 8 februari 2013.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

För mer information:

Johan Lindström, vd, 070-548 98 48
Ulric Långberg, transportpolitisk ansv, 070-347 50 65
Hans Engström, inf. ansv. 070-226 30 90


Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation med cirka 8 000 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar. Åkerinäringen omsätter ca 100 miljarder och sysselsätter ca 60 000 personer.