SYSteam

Efterkalkylen överträffade förväntningarna! SMARTEAM & SYSteam effektiviserar processerna.

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 13:24 CEST

Peltor AB, i ett mångårigt samarbete med SYSteam ökar effektiviseringsvinsten med PDM-systemet SMARTEAM. PDM-systemet SMARTEAM tillsammans med SYSteams kompetens kring effektivisering av produkt- produktionsutvecklingsprocesser har inneburit mätbar NYTTA på många plan för Peltor. De har nu helt lämnat pappershanteringen, både under konstruktionsfasen, vid tillverkningen och i distributionskedjan. Nu använder Peltor uteslutande elektroniska ritningar med den senaste gällande versionen. Detta har sparat mängder av tid samtidigt som säkerheten har ökat.

Läs mer på http://www.systeam.se/engineering/Peltor.pdf

Vi ser Peltors framgång som ett kvitto på att produkt- produktionsutvecklingsprocessen är viktig och att vi med rätt lösningar kan hjälpa våra kunder att effektivisera och spara pengar säger Dick Nyström, SYSteam Engineering

För mer information kontakta:
Dick Nyström, VD, SYSteam Engineering
Tfn: 0702-473799

Peltor AB i Värnamo är världsledande inom hörselskydd och kommunikationsutrustning för bullriga miljöer. Peltor tillverkar ett komplett sortiment av hörselskydd och kommunikations-produkter. Deras mål är att tillhandahålla största möjliga komfort, skydd och samtidigt öka användarens upplevelse.
www.peltor.se

SYSteam Engineering ingår i SYSteamkoncernen, som har en framskjuten position bland nordens IT-företag. SYSteam har kontor och dotterbolag på 52 orter i norden. Huvudkontoret ligger i Huskvarna. Koncernen har ca 1 000 anställda och omsättningen uppgår till ca 1300 Mkr.
www.systeam.se

Postadress:
SYSteam Engineering
Datorgatan 1, 561 25 Huskvarna
Telefon: Telefax: Bankgiro: Postgiro:
036-149100 036-149889 960-1717 565921-4