Aktiebolaget Åkerikonsult

Efterlängtad proposition om klampning

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2014 10:37 CEST

I veckan beslutade regeringen att överlämna ett förslag till Riksdagen om klampning. Förslaget innehåller striktare följder för överträdelser av cabotagereglerna, kör- och vilotider, trafikfarliga fordon samt brist på frakthandlingar. Välkommet och i linje med våra förslag säger Rickard Gegö, VD Sveriges Åkeriföretag.

-  Propositionen innehåller till stora delar det vi arbetat för under många år, vilket ger myndigheterna verkliga verktyg att stoppa olagliga ekipage. Vårt ihärdiga och envisa arbete har resulterat i ett bra förslag som kommer leda till mer rättvisa på vägarna. Förslaget ger konsekvenser för den som bryter mot lagen, säger Rickard Gegö, VD Sveriges Åkeriföretag.

-  Inte minst den avskräckande faktorn - att det känns ordentligt och omedelbart vid brott mot svensk lag - är viktig. Det ökar förutsättningarna för sund konkurrens för våra medlemmar, även om vi inte är hela vägen framme på alla punkter, säger Rickard Gegö, VD Sveriges Åkeriföretag.

-  Förslaget är i stora delar bra, och nu vill vi se vilka effekter det får när det gäller det preventiva arbetet på väg och minskat antal lagöverträdelser. Om det inte räcker så får vi återkomma med ytterligare kompletteringar när vi vet hur förslaget påverkar våra medlemmars vardag och verklighet, säger Gegö vidare.

-  Förslaget på sanktionsnivå om 20 000 kronor ansåg vi var för lågt. Det har regeringen tagit till sig och föreslår istället en fördubbling av beloppet till 40 000 kronor. Förslaget i sin helhet är en stor framgång för vårt arbete för en sundare transportnäring och ett kliv i rätt riktning, avslutar Gegö.

Propositionen ska en eventuellt nybildad riksdag fatta beslut om i oktober, och den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2015. 


För ytterligare frågor eller information, kontakta Rickard Gegö, VD Sveriges Åkeriföretag,
rickard.gego@akeri.se
072-553 56 63

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation med cirka 7 500 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar. Åkerinäringen omsätter ca 100 miljarder och sysselsätter ca 60 000 personer.