Socialdemokratiska studentförbundet

Efterlängtad pudel i kårobligatoriefrågan

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 15:48 CEST

Enligt uppgift i tidningen Studentliv är det numera osäkert om kårobligatoriet kommer att avskaffas under mandatperioden eller ej. S-studenter gläder sig åt nyheten. Orsaken sägs vara att finansministern inte tycker sig finna budgetutrymme för detta.

Förslaget som i våras lades fram av utredningen "Frihet för studenter - om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas" är inte bara svårfinansierat och ogenomtänkt utan innebär också en osäkerhet kring det fortsatta studentinflytandet. Mest oroande var den tydliga självmotsägelse som fanns mellan utredningsdirektiven och utredarnas svar, där utredarna själva skriver att "I våra direktiv sägs att ett frivilligt medlemskap bör vitalisera studenternas engagemang och kårernas verksamhet och att införandet av nya former för studentinflytande ska leda till att detta utvecklas och stärks. Vi har svårt att dela direktivens optimism på denna punkt". Vidare skriver man att "Det finns en påtaglig risk att reformen leder till en försvagning av och en försämrad kvalitet både i studenternas medverkan i högskolornas angelägenheter och i den studiesociala verksamheten.".

Efter denna pessimism om fördelarna med avskaffat obligatorium och med uppenbar brist på alternativa system för studentinflytande är det positivt om Leijonborg väljer att inte fortskrida med planerna på avskaffande av kårobligatorium under 2010.

- S-studenter har tidigare varit positiva till ett avskaffande av kårobligatoriet men efter att utredningen presenterades bestämde sig förbundskongressen i juni 2008 för att kräva att kårobligatoriet ska finnas kvar i befintlig form, säger s-studenters ordförande Kajsa Borgnäs.

- Det finns inget egenvärde i att avskaffa obligatoriet utan om det ska göras måste studenternas inflytande kunna garanteras på något annat sätt. Ännu har inget realistiskt förslag presenterats, och då är det bra om utbildningsdepartementet gör en ödmjuk pudel, avslutar Borgnäs.