Sveriges Kommuner och Landsting

Efterlängtad satsning på psykiatrin

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 16:42 CEST

- Regeringens satsning på psykiatrin, som presenterades för en kort tid sedan, är efterlängtad, säger Henrik Hammar, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Landsting.

Sammanlagt handlar det om 2,7 miljarder kronor under åren 2009, 2010 och 2011.

- Det är välkomna satsningar på angelägna områden och det är positivt att staten prioriterar psykiatriområdet, säger Henrik Hammar.

- 900 miljoner per år till både kommuner och landsting räcker visserligen inte så långt. Landstingens kostnader för specialiserad psykiatri var nästan 17 miljarder förra året och kommunerna satsar minst lika mycket sammantaget på insatser för missbruk, barn och ungdomar med psykisk ohälsa och till personer med funktionshinder, säger Henrik Hammar.

De satsningar som nu görs på barn och ungdomars psykiska hälsa är viktigt och ligger i linje med det utvecklingsarbete som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedriver.

Sysselsättning är en annan angelägen fråga och det behövs många alternativ för att möta behoven. Denna satsning kan bli bra som en del i ett större paket av åtgärder för de som står utanför arbetsmarknaden på grund av psykisk ohälsa.

God kunskapsnivå och kompetent personal är en grundförutsättning för god vård och omsorg. Satsningar på kompetensutveckling av personal är bra liksom satsningar på grundutbildning. SKL är också positiva till beskedet om utökad läkarutbildning som också är viktigt för psykiatriområdet.

- Vi är nu angelägna om att den praktiska utformningen av satsningarna blir enkel och att det är början på en långsiktig satsning på detta område, säger Henrik Hammar.

För mer information: Handläggare Ing-Marie Wieselgren, avdelningen för vård och omsorg, tfn: 08-452 77 92, mobil: 070-314 76 23, e-post: ing-marie.wieselgren@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01