Sveriges Dövas Riksförbund

Efterlängtat beslut för döva äldre

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2015 13:52 CEST

Döva Anna Edenås som är 97 år gammal ansökte om plats på äldreomsorg för döva och dövblinda i Malmö men Skurup kommun sa nej och nekade henne. Hennes situation har engagerat många, bland annat Sveriges Dövas Riksförbund, Sveriges Dövas Pensionärsförbund, Skånes Dövas Distriktförbund, Skånes Dövas Pensionärsförening och Malmö Dövas Pensionärsförening. En namninsamling startades och drog in över 600 namn på kort tid.

Efter en överklagan hamnade fallet i Förvaltningsrätten i Malmö som nu gett henne rätt till särskilt boende. Förvaltningsrättens beslut har lagt stor vikt på individens sociala och psykiska hälsa genom bland annat behovet av en teckenspråkig miljö och gemenskap med andra döva. Det är helt i linje med vad förbundet anser och har jobbat för. Ett viktigt och efterlängtat beslut som bör vara vägledande för döva äldre i Sverige!

Inte enbart fysisk utan även psykisk och social hälsa har stor betydelse för människors hälsa i helhet. En viktig förutsättning för en god hälsa för teckenspråkiga döva är att det finns möjlighet till kommunikation på teckenspråk och tillgång till en teckenspråkig miljö. Förvaltningsrättens beslut visar på att kommunens ansvar för äldre människor inte enbart är fysisk vård och omsorg utan likväl att de måste ta hänsyn till människors förutsättningar till kommunikation och behov av social stimulans.

Isolering hemma eller placering på ett äldreboende där det saknas möjlighet att göra sig förstådd och förstå andra i omgivningen är ingen tillvaro att önska någon människa på äldre dagar. Vi anser att kommuner och landsting i egen regi eller i samarbete med andra ska göra det möjligt för teckenspråkiga döva och hörselskadade att kunna välja vård- och omsorgsgivare över kommun- och landstingsgränser när rätt kompetens saknas på bostadsorten.

Nu har Skurup kommun chansen att göra om och göra rätt! Inte bara för Anna Edenås utan även för andra äldre döva genom att visa vägen och vara ett föredöme för andra kommuner i landet. Alla döva har rätt att åldras med trygghet och teckenspråk.

Förvaltningsrättens beslut


Kontakt:
Jenny Ek, kommunikationsansvarig Sveriges Dövas Riksförbund
jenny.ek@sdr.org, SMS: 0735-30 84 34

Hanna Sejlitz, förbundsordförande Sveriges Dövas Riksförbund
hanna@sdr.org, SMS: 0723-21 11 32 

Det svenska teckenspråket är likställt med de nationella minoritetsspråken, enligt beslut i Sveriges Riksdag 2009. SDR verkar på samhällets alla nivåer och i alla sektorer för att påverka och tillvarata teckenspråkiga döva och hörselskadades intressen ur flera perspektiv – språkpolitiskt,  handikappolitiskt, kulturpolitiskt och samhällspolitiskt.

Bifogade filer

PDF-dokument