Funktionsrätt Sverige

Efterlängtat beslut om Läsa- , skriva-, räknagaranti

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2018 16:41 CEST

Vi i Funktionsrätt Sverige är mycket glada över beskedet att riksdagen idag beslutat att en Läsa-, skriva-, räknagarantin för tidiga stödinsatser blir verklighet. ”Garantin är det efterlängtade verktyg som behövs för att säkerställa att elever med behov av stöd fångas upp tidigt och får det stöd som de behöver och har rätt till.”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrätt Sverige har tillsammans med flera av våra medlemsförbund drivit på förslaget om en Läsa- skriva-, räknagaranti. Vi kan tillsammans vittna om en situation där många elever inte får sina behov tillgodosedda i grundskolan. Skälet är ofta att deras behov inte uppmärksammas eller uppmärksammas alltför sent. Ibland saknas resurser i skolan för rätt åtgärder eller behoven skjuts på framtiden.

Garantin för tidiga stödinsatser innebär en förändring i Skollagen som innebär att elevernas rättigheter både förstärks och tydliggörs.

”Vi tror att förändringen kommer att skapa förutsättningar för att elevers behov att uppmärksammas tidigt, vilket också möjliggör tidiga insatser och adekvat stöd”, säger Elisabeth Wallenius. ”För att garantin ska kunna genomföras i praktiken krävs förstås att skolan och lärarna ges tillräckliga resurser och förutsättningar. Det handlar både om personella resurser och kunskap”

Sverige har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och FN:s barnkonvention, som dessutom övervägs att svensk lag. Enligt dessa konventioner är rätten till utbildning och en fungerande skolgång för alla barn och unga en grundläggande rättighet. Tillgången till tidigt stöd för elever i behov av stöd är en viktig del av denna rätt.

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla.