LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

Efterlängtat beslut om nödvärnsrätt

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 08:54 CEST

- Det är positivt och mycket efterlängtat att vi får klarhet i denna centrala del av rovdjurspolitiken, säger LRFs ordförande Lars-Göran Pettersson med anledning av regeringens beslut att permanenta och utöka nödvärnsparagrafen.

Beslutet innebär att jägare och tamdjursägare får skydda sina hundar och tamdjur mot rovdjursangrepp. Paragrafen omfattar även vilda djur i hägn. Det minskar vanmakten hos djurägare i rovdjurstäta områden som nu får möjlighet att freda sina djur.

- Att regeringen permanentar paragrafen som varit på försök i två år visar också att tamdjursägarna och jägare har tagit sitt ansvar och inte missbrukat bestämmelserna, säger Lars-Göran Pettersson.

- Möjligheten att skydda hundar och tamdjur är en grundförutsättning för en fungerande rovdjurspolitik, vi ser det här som klara förbättringar, säger Lars-Göran Pettersson.


För mer information:
Börje Waldebring, ansvarig jaktfrågor LRF, 08-787 53 92
LRFs presstjänst: 08-787 57 77Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat tolv år i rad och vid årsskiftet hade LRF 168 677 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRF har nära 90 000 medlemsföretag och är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.