Mobila Posten

Eftersändning av posten är dyrt och posten är försenad

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 15:20 CEST

Pressmeddelande

Stockholm 2008-09-24

Eftersändning av posten är dyrt och posten är försenad

Vid en granskning av eftersändning visar det sig vara dyrt och fungera sämre än man tror. Post som är eftersänd kommer till den gamla adressen, där samlas den ihop i flera dagar lite godtyckligt beroende på volym och stoppas i ett samlingskuvert som skickas vidare till den nya adressen. För denna tjänst betalar kunden mycket pengar och får posten försenad med ett par dagar till den nya adressen. Ytterligare har det visat sig att en del försändelser slipper igenom och trots eftersändning delas ut till den gamla adressen.

Alla är vi beroende av att få vår post tillsänd oss där vi befinner oss vid varje tillfälle. Därför beställer många eftersändning. Posten kommer då i samlingskuvert till den nya adressen. Dessvärre har det visat sig att post kommer på avvägar, returneras till avsändaren, slipper igenom och delas ut till den gamla adressen och när den väl kommer fram är ett par dagar försenad. Posten eftersänds alltså inte dagligen, utan samlas ihop för ett par dagar åt gången.

Mobila Posten är en miljövänlig tjänst som ger privatpersoner, företag och organisationer frihet från att tömma brevlådor, postboxar eller postfack. Pappersposten läses istället direkt i datorn var man än befinner sig i världen. Tjänsten är snabbare och avsevärt säkrare än traditionell posthantering. Människor med olika behov kan ta del av sin post på ett enklare sätt, likaså om du är på semester, bor i glesbygd, skärgård, eller är på resande fot. (www.mobila-posten.se)

Mobila Posten minskar posttransporterna som resulterar i minskade CO2 utsläpp, mindre försurning och resultatet blir en förbättrad miljö. Indirekt minskar pappersanvändningen avsevärt inte minst genom en minskad volym av direktreklam. Återvinningen av papper ökar från ca. 10% i genomsnitt för en privatperson till nästan 90% genom utnyttjandet av tjänsten. Tjänsten är helt enkelt det miljövänligaste alternativet som finns i dag. Varje abonnent bidrar till en minskad miljöbelastning som ger omedelbar effekt.

För mer information kontakta:

Mobila Posten

media@mobila-posten.se