Aktiva Fonder

Eftertankens kranka blekhet

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2011 16:04 CET

Från politiskt håll hörs att euron ska skyddas till varje pris. Varje pris? Från marknaden hörs krav på en snabb lösning som i princip går ut på – eller kan likställas med – att börja trycka ofantliga kvantiteter Eurosedlar, oavsett metodik och namn (t.ex. ”sterilisering”).

Marknaden börjar inse att det inte finns några snabba eller enkla lösningar och att monetarisering – oavsett form eller namn – innebär hög risk för hyperinflation i eurozonen. Röster höjs för att ECB ska tillåtas ta över skuldmarknaden och det dras paralleller till förfaranden och utveckling i USA. Den amerikanska dollarn är emellertid en reservvaluta med tyngre intressenter och är därför inte vidöppen för spekulation i samma utsträckning som euron. För eurozonens vidkommande är kanske en spekulationsdriven inflation och stor social oro inte ett huvudscenario men väl en oacceptabel risk. Vi delar Tysklands inställning i den frågan.

Det framstår också som alltmer orealistiskt att rent praktiskt genomdriva de åtgärder som krävs i vissa länder. Insikten börjar infinna sig: Europa har sina strukturella problem och ska läggas in på torken under ett antal år – inte beställa in fler drinkar. Festen är slut och ingen vill finansiera en efterfest. Situationen påminner om vändpunkten i sagan om Kejsarens Nya Kläder och vi tror att tillväxtprognoserna kommer att skruvas ned rejält liksom andelen aktier i de flesta portföljer.

Vi noterar att Euron är stark i förhållande till den svältkur som den nuvarande Eurozonen står inför. Vår slutsats är marknaden börjar ställa in sig på att en monetarisering (oavsett namn) är alltför riskabel och därför osannolik och att eurozonen kommer att krympas och att detta, totalt sett, är det bästa möjliga utfallet för den gemensamma valutan under rådande omständigheter. Vi tror på en händelserik fortsättning med hög volatilitet.

Vi är fortsatt försiktiga. Under de senaste tre månaderna har Tillväxt gått upp med +11%, vilket är bäst av de 72 blandfonderna på Avanzas plattform. Stabil har under samma period gått upp med +0,5%.