Näringsdepartementet

EG-direktiv om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner i svensk tappning

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 15:09 CET

Medverkansutredningen lämnar idag sitt betänkande Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner (SOU 2006:97). Utredningens uppdrag har varit att föreslå hur de arbetsrättsliga bestämmelserna i EG-direktivet om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar skall genomföras i svensk rätt. Utredningen föreslår att arbetstagarnas medverkan vid gränsöverskridande fusioner skall regleras i en ny lag.


Kontakt:
Marianne Tejning
Särskild utredare
08-657 50 78

Monica Sylvan
Sekreterare
08-405 26 52


-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner, SOU 2006:97 (http://www.regeringen.se/sb/d/6308/a/72037)