EG Sverige

EG-koncernen köper svenska detaljhandelsexperten Unitail

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 08:01 CET

Det svenska konsultföretaget Unitail AB med bas i Mölndal har köpts av den danska EG-koncernen. Unitail är konsulter inom it och affärsutveckling för detaljhandeln och bildar nu tillsammans med EG Skandinaviens största leverantör av konsulttjänster till detaljhandeln. Bolaget byter namn till EG Unitail och räknar med att behöva nyanställa över 30 nya svenska medarbetare.

Den danska EG-koncernen är Europas ledande leverantör av företagslösningar baserade på Microsoft Dynamics och växer ytterligare genom köpet av svenska Unitail. Det innebär att divisionen EG Retail nu kan leverera hela kedjan av tjänster till den nordiska marknaden – från affärsstrategi och optimering av kärnprocesser till it-implementering samt efterföljande drift och support.

Unitail är specialiserat inom detaljhandelskedjornas kärnprocesser och it-lösningar. Tjänsterna omfattar allt från inköp, sortiment, marknad, logistik och försäljning till integration av traditionell detaljhandel och e-handel.

– Unitail och EG Retail är en perfekt kombination som ger stöd åt detaljhandelskedjorna nu när de upplever att marknaden stagnerar och konkurrensen hårdnar – samtidigt som kraven ökar att ständigt optimera processerna. EG Retail har sina branschlösningar och en bred produktpalett, så med fusionen blir vi en ännu starkare partner för detaljhandelskedjorna i deras kamp om morgondagens konsumenter, säger Leif Vestergaard, vd för EG-koncernen.

Unitails omsättning för 2011 var 27 miljoner kronor och EG förväntar att den totala omsättningen för detaljhandelskunder i Sverige kommer att växa till över 100 miljoner kronor under de kommande tre åren. Med de nya kollegerna från Unitail har EG Retail nu fler än 250 medarbetare i Norden som arbetar med detaljhandelsbranschen. Därmed stärks positionen som Nordens största branschspecifika leverantör.

En bransch i omvandling kräver storlek

Hos Unitail är man också nöjd med att köpet gick igenom, eftersom det ger nya möjligheter till nordisk tillväxt och stordriftsfördelar.

– Unitail kombinerar branschfokus med affärs- och it-kunnande – något som gjort att man vunnit flera prestigefyllda projekt inom detaljhandelsbranschen. Branschen genomgår en omfattande strukturell och processmässig förändring och det ställer stora krav på leverantören. Tillsammans med EG blir vi Skandinaviens största leverantör av konsulttjänster till detaljhandeln. Vi har fått bud från flera håll, men valde EG eftersom vi ser Unitail och EG som en drömkombination. Med våra gemensamma erfarenheter och kompetensområden får vi ett mycket starkt och komplett erbjudande som vi hoppas ska tas emot positivt av marknaden, säger Björn Carlson, vd för Unitail. 

Unitail har i dag 15 anställda och EG:s svenska detaljhandelsavdelning har 25 anställda. Utöver de totalt 40 medarbetarna i den nya enheten räknar företaget med att behöva anställa över 30 personer i Sverige under de kommande åren för att kunna möta efterfrågan på en marknad i snabb förändring.

Unitail byter i och med uppköpet namn till EG Unitail. Parterna har kommit överens om att inte ytterligare kommentera försäljningspris och övriga villkor kring transaktionen.

Ytterligare information:

Vd Leif Vestergaard
EG-koncernen
Tel.: +457 013 2211
E-post: leif.vestergaard@eg.dk

Direktör Henrik R. Møller
EG Retail & Medie
Tel.: +45 2167 2118
E-post: henrik.r.moeller@eg.dk

Vd Björn Carlson
Unitail AB
Tel.: +46 76 119 5450
E-post: bjorn.carlson@unitail.se