EG Sverige

EG-koncernen köper svenska detaljhandelsexperten Unitail

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 08:01 CET

Den danska EG-koncernen köper det svenska konsultföretaget Unitail AB och stärker sin position som Nordens ledande it-företag med branscherfarenhet, processkunnande och it-kompetens för detaljhandeln. Med uppköpet är EG redo att hjälpa branschen igenom några tuffa år, där detaljhandelskedjorna ska stå emot såväl stagnerande marknader som ökad konkurrens.

Unitail är specialiserat inom rådgivning för detaljhandelskedjornas kärnprocesser och it-lösningar. Tjänsterna täcker in allt från inköp, sortiment, marknad, logistik och försäljning till integration av traditionell detaljhandel och e-handel. Med uppköpet kan divisionen EG Retail nu leverera hela kedjan av tjänster till den nordiska marknaden – från affärsstrategi och optimering av kärnprocesser till it-implementering samt efterföljande drift och support.

– Unitail och EG Retail är en perfekt kombination som ger stöd åt detaljhandelskedjorna nu när de upplever att marknaden stagnerar och konkurrensen hårdnar – samtidigt som kraven ökar att ständigt optimera processerna. Vinnare på cross channel-marknaden blir de kedjor som möter kunderna med en total upplevelse över alla kanaler och samtidigt uppnår synergi i kärnprocesserna. Med uppköpet blir vi kedjornas sparringpartner hela vägen genom värdekedjan, säger Henrik R. Møller, direktör för i EG Retail.

Nordens största leverantör till detaljhandeln

Unitail har i dag 15 anställda och EG:s svenska detaljhandelsavdelning har 25 anställda. Utöver de totalt 40 medarbetarna i den nya enheten räknar företaget med att behöva anställa över 30 personer i Sverige under de kommande åren för att kunna möta efterfrågan på en marknad i snabb förändring.

Med de nya kollegerna från Unitail har EG Retail nu fler än 250 medarbetare i Norden som arbetar med detaljhandelsbranschen. Därmed stärks positionen som Nordens största branschspecifika leverantör.

– Unitail kombinerar branschfokus med affärs- och it-kunnande – något som gjort att man vunnit flera prestigefyllda projekt inom detaljhandelsbranschen. Branschen genomgår en omfattande strukturell och processmässig förändring och det ställer stora krav på leverantören. Tillsammans med EG blir vi Skandinaviens största leverantör av konsulttjänster till detaljhandeln. Vi har fått bud från flera håll, men valde EG eftersom vi ser Unitail och EG som en drömkombination. Med våra gemensamma erfarenheter och kompetensområden får vi ett mycket starkt och komplett erbjudande som vi hoppas kommer att tas emot positivt på marknaden, säger Björn Carlson, vd för Unitail. 

Unitail omsatte 27 miljoner kronor under 2011 och EG förväntar att den totala omsättningen för detaljhandelskunder i Sverige kommer att växa till över 100 miljoner kronor under de kommande tre åren.

Unitail byter i och med uppköpet namn till EG Unitail. Parterna har kommit överens om att inte ytterligare kommentera försäljningspris och övriga villkor kring transaktionen.

Ytterligare information:

Direktör Henrik R. Møller
EG Retail & Medie
Tel.: +45 2167 2118
E-post: henrik.r.moeller@eg.dk

Vd Björn Carlson
Unitail AB
Tel.: +46 76 119 5450
E-post: bjorn.carlson@unitail.se