Jusek

EG-rätten garanterar inte likabehandling av samkönade par

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2010 14:38 CET

Samkönade äktenskap och registrerade partnerskap har inte samma rättsliga status som olikkönade äktenskap inom EG-rätten. Det gör att samkönade par inte har samma möjlighet att åberopa sin grundläggande rätt till fri rörlighet och likabehandling oberoende av sexuell läggning.
Det visar Anna Stolts uppsats ”Samkönade parrelationers rättsliga status i EU - En analys av EG-rättens förhållande till samkönade äktenskap och registrerade partnerskap”. Uppsatsen belönas med Jusek, VJS och Affärsvärldens Juristpris.

Partnerskap registrerade utomlands eller samkönade äktenskap äger inte rättslig giltighet i alla EU-länder.  En make/maka som flyttar till ett sådant EU-land garanteras inte samma rättsliga och sociala förmåner som olikkönade gifta par.

- Anna Stolt visar i sin uppsats att EU-domstolen har haft stora problem att hantera samkönade pars rättsliga status och att det inte har varit möjligt att harmonisera lagstiftningen inom området. Som resultat har det skapats ett A-lag och ett B-lag inom EU vad gäller rättsligt erkännande av samkönade parrelationer, Minna Gräns, docent vid Uppsala universitet och ordförande i juryn.
- Den utmärkta rättsvetenskapliga analysen i uppsatsen visar hur och varför detta har skett, säger hon.

Juristpriset:
Anna Stolt har gjort sitt examensarbete i internationell privaträtt vid Uppsala universitet. Hon får 25 000 kronor för sin uppsats.

Kontakt
Anna Stolt, 070-452 18 02
Minna Gräns, ordförande i juryn 073-658 24 64
Linda Egersten, studerandeombudsman, 070-603 11 07
Kristina Mäler, pressansvarig, 070-665 29 55

Förbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare