Finansdepartementet

Regeringen säger nej till rörliga ersättningar för ledande befattningshavare i TeliaSonera

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 09:40 CEST

Regeringen har på dagens bolagsstämma i TeliaSonera tagit initiativ till att inga rörliga ersättningar ska betalas till företagets ledande befattningshavare. Beslutet följer de nya riktlinjer till ledande befattningshavare i företag med statligt ägande som regeringen nyligen aviserat.

- Regeringen anser att ersättningen till de ledande befattningshavarna i ett företag där staten är delägare skall vara rimlig och väl avvägd, och bidra till god etik och långsiktighet. Att ge bonus eller annan rörlig lön till toppcheferna är inte förenligt med den ambitionen, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

Initiativet innebär att det för de ledande befattningshavare i TeliaSonera, för vilka stämman beslutar om ersättningsvillkoren, endast ska utgå fast lön, pension och andra skattepliktiga förmåner. Ersättningsvillkoren ska vara konkurrenskraftiga och individuellt anpassade till vad som gäller i övrigt på marknaden.

- Finanskrisen har medfört en ny syn på sambandet mellan incitament och risktagande och därmed på rörliga ersättningar till företagsledningar. Som största ägare i TeliaSonera har regeringen därför tagit ett initiativ för att de ledande befattningshavarna i företaget får en konkurrenskraftig ersättning utan inslag av bonus eller annan rörlig lön, säger Mats Odell.

Staten äger 37,3 procent av aktierna i TeliaSonera.Kontakt:
Mia Widell
Pressekreterare hos Mats Odell
08-405 17 21
070-353 49 66

Kristina Ekengren
Kansliråd
08-405 58 02