Leif Åhl Verkstad AB/ Lyom

Eget avlopp billigaste alternativet

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2012 14:30 CEST

Ett lyft för miljö och plånbok!

Nils Andersson i Stora Levene har fått sitt eget reningsverk.

Efter att hans gamla avlopp med enbart 3-kammarbrunn blivit
utdömt av kommunen, gällde det att hitta en ny lösning.

Trekammarbrunnen är i gott skick, men behövde kompletteras med efterföljande reningssteg. 

Han såg då i första hand två alternativ:
1. Att göra en markbaserad lösning
2. Undersöka möjligheten att ansluta till kommunalt avlopp.

 1. Markbädd
Han insåg snart att en markbädd kostar 60 – 80 000 kronor att anlägga, tar stor plats och att den har kort livslängd, så efter 10 år måste den troligen göras om igen, till minst samma kostnad.
Markbädden måste dessutom kompletteras med fosforfälla, så totalt skulle det bli mycket pengar och om reningskraven skärps i framtiden, så kan det tillkomma ytterligare kostnader.

 2. Kommunalt avlopp
I ett område i närheten, med ca 70 fastigheter, har man nyligen inlett arbetet med att gemensamt ansluta till det kommunala nätet, men då anslutningskostnaden där beräknas hamna på drygt 160 000 kronor per fastighet plus en årlig avgift på runt 5 – 6 000 kronor, så blir det väldigt kostsamt i längden.

Bra, eget dricksvatten
Dessutom har han ett alldeles utmärkt egen dricksvatten, så han vill inte riskera vattenkvaliteten, med tanke på alla missöden med magsjuka på grund av bakterier i dricksvattnet som hänt under senare år. 

 3. Minireningsverk
I detta läge fick han tips om ett tredje alternativ: Minireningsverk.
Det fungerar enligt samma princip som stora kommunala verk, men är nerskalat till hushållsnivå. 

Efter undersökningar av olika minireningsverk satte han upp 5 kriterier:
1. Det måste vara CE-godkänt enligt gällande EU-standard
2. Det måste klara även kommande kända reningskrav
3. Den befintliga 3-kammarbrunnen skall kunna användas
4. Det skall vara underhållsfritt från hans sida
5. Det skall vara billigt i drift

 Valet blev ett minireningsverk från New-Line, som uppfyller alla krav. 

Verket installerades i början på oktober och det gjordes på en dag.
I trädgården behövde man bara gräva upp några kvadratmeter intill 3-kammarbrunnen och befintliga in- och utlopp kunde användas.

 Sparar mycket pengar
Den totala kostnaden för själva reningsverket, övrigt material och installation hamnade på ca 80 000 kronor inklusive moms och efter ROT-avdrag för arbetskostnad.
Driftskostnaden för serviceavtal, underhåll, kemikalier och el stannar på runt 4 000 kronor per år och dessutom har han kvar sitt goda vatten, som han har full kontroll på. 

Genom att undersöka olika alternativ kan alltså Nils spara väldigt mycket pengar, både nu och i framtiden.

För mer info om New-Line Minireningsverk kontakta Leif Åhl Verkstad AB, Lidköping.
Telefon: 0510 – 53 04 37, info@ahlverkstad.com eller gå in på www.ahlverkstad.com

Leif Åhl Verkstad AB erbjuder ett komplett program för transport av pulver och granulat, tex våra egenutvecklade Bandtransportörer och Skopelevatorer. Vi utför Konstruktion, Legoarbeten, Vulkning m.m.
Genom vår försäljningsorganisation LYOM marknadsförs system för By-Pass Oljerening under pågående drift, New-Line Minireningsverk för enskilt / enskilda avlopp samt ett antal andra produkter inom Clean-Tech. Vi erbjuder även ett stort sortiment av Svets- och Industriförnödenheter.