Egmont Publishing Kids AB

Egmont lanserar Serieråd för nytt skolprojekt – med Göran Hägg och Johan Unenge

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 08:30 CET

Egmont lanserar ett Serieråd med ett flertal välkända kulturprofiler som rådgivare och ambassadörer för projektet Serier i Undervisningen. I det nya Serierådet ingår bland annat tidigare Läsambassadören Johan Unenge och Göran Hägg från Läsrörelsen.

Serierådet utgörs av ett antal personer med olika kunskaper, erfarenheter och infallsvinklar när det gäller frågor om skola, barn och ungdomar, serier, språk och läsning. Rådgivarnas stöttning av projektet kommer bland annat att ske i form av skolbesök, uttalande i media, deltagande i seminarier och debattpaneler, samt genom värdefulla råd och tips som främjar projektets framfart.

– Den tecknade serien är en av två eller tre verkligt nya konstnärliga genrer som 1900-talet skapade - även om det tagit lite tid att inse det. Som lästräning är den dessutom lysande. Det finns få saker som jag lärt mig så mycket av som av Kalle Anka. Även om hur litteratur och dramatiskt berättande fungerar. Jag har försökt vidarebefordra de upplevelserna till mina barn och barnbarn, säger Göran Hägg, författarprofil och ny medlem i Serierådet.

– Kopplingen mellan läsförståelse och studieresultat är så allmänt känd att alla vägar in läsningen borde vara välkomna. Tecknade serier signalerar inget av det som bokläsning i värsta fall kan göra med en ovillig läsare. Tvärtom är det inbjudande, lustfyllt och liknar all den underhållning som unga idag översköljs med på nätet. Tecknade serier kan göra storverk. Jag har sett det flera gånger, säger Johan Unenge, serietecknare, författare och fd Läsambassadör.

Serierådet 2014 består av:

  • Arild Midthun, serietecknare
  • Fredrik Strömberg, serieforskare och ordförande Seriefrämjandet
  • Göran Hägg, författare och styrelsemedlem i Läsrörelsen
  • Jens Hansegård, författare
  • Johan Unenge, serietecknare, författare och fd Läsambassadör
  • Melinda Galaczy, lärare Södervångsskolan i Vellinge
  • Piroska Bakran, mediapedagog och bibliotekarie, Augustenborgsskolan i Malmö
  • Stefan Diös, översättare

Läs mer på www.serieriundervisningen.se.

För ytterligare information vänligen kontakta,

Jonas Lidheimer, Projektledare, Egmont Kids Media Nordic,                                                         e-post: jonas.lidheimer@egmont.se, telefon: 0708 63 94 62

Om Serier i Undervisningen

Serier i Undervisningen drivs av Egmont Kids Media Nordic AB med syfte att främja och inspirera till användning av serier i den svenska skolundervisningen. Målsättningen är att med hjälp av serier öka läslusten bland barn och ungdomar i skolåldern. Konceptet bygger på att tillhandahålla gratis lärarhand-ledningar kopplade till olika typer av serier och för olika årskurser. Från bredare och välkända serier som Bamse och Kalle Anka till smalare nischserier. Navet för materialet och skolkontakten är den nya webbsajten Serieriundervisningen.se. Här kan lärare och pedagoger ladda ner och beställa handledningsmaterial och serier samt ta del av redaktionellt innehåll, såsom aktuella case, forskning om serier och pedagogik mm. Handledningarna är författade av pedagoger/lärare och är primärt utformade med fokus på svenskämnet med utgångspunkt i de mål som anges i den senaste läroplanen.


Egmont Kids Media Nordic AB, med verksamhet i Malmö, är marknadsledande inom barn- och ungdomsmedia samt spel och pussel. Egmont Kids Media i Sverige omsätter 470 miljoner SEK (2012) och har 105 anställda. Verksamheten ingår i den internationella Egmontkoncernen, en av Skandinaviens ledande mediekoncerner med 6 400 medarbetare och som ger ut medier i över 30 länder. Egmonts totala omsättning uppgick 2012 till 1,6 miljarder EUR.  
Läs mer på www.egmontkm.se och www.egmont.com.