Media720 AB

Egmonts förlagsdirektör blir konsult på Media720 med fokus på digital transformation

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2016 12:10 CEST

Media720 anställer Per Melander som seniorkonsult

Per Melander har börjat som seniorkonsult på Media720. Per kommer närmast från Egmont Publishing där han varit förlagsdirektör och medlem av ledningsgruppen. Han har över 25 års erfarenhet av journalistik, företags- och projektledning samt att skapa och driva digitala och analoga affärer.

– Mina erfarenheter från både den redaktionella och kommersiella sidan är en tillgång i den transformation som mediebranschen nu är på väg igenom. Fokus framöver kommer att ligga på att skapa digitala redaktionella intäkter, för branschen är det en fråga om överlevnadoch jag hoppas kunna göra skillnad,säger Per Melander.

– Det är mycket bra för våra kunder att Per börjar hos oss. Med sina djupa redaktionella och kommersiella kunskaper kan han vara med och hjälpa en bransch i förändring. Läsarintäkterär en avgörande faktor för att lyckas och dekommer vara en av flera frågorhan kommer att fokusera på. Perhar lång erfarenhet av strategiskt arbetemen jobbar lika gärna operativt, mitt i våra kunders vardag, säger Björn Lorentzi vd på Media720.

För mer ytterligare information kontakta

Per Melander, 08-554 205 35, per.melander@media720.se

Björn Lorentzi, 08-554 205 41, bjorn.lorentzi@media720.se

Mer om Per Melander här

Mer om Media720 här

Media720 hjälper kunder att öka sin lönsamhet i ett ständigt föränderligt medielandskap. Ett prisbelönt konsultföretag som sedan 2007 skapat och utvecklat framgångsrika processer och metoder med företag inom media och företag där innehåll, marknadsföring, försäljning och kommunikation är direkt affärskritiskt.

Vår framgång bygger på ett helhetsgrepp kring kompetensförsörjning, förändringsarbete, verksamhets- och kompetensutveckling. Det leder till djupare samarbeten med våra kunder och insyn i deras kultur, utmaningar, strategier och vision. Grundläggande förutsättningar för att vi ska kunna göra ett bra jobb och bidra till våra kunders lönsamhet och attraktionskraft som arbetsgivare.