Sveriges Annonsörer

Egna kanaler allt viktigare för Sveriges Annonsörers medlemmar och de planerar att öka 2014

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2013 15:11 CET

Grafik: Nordiska Tidningsbolaget

Marknadsföring i form av redaktionellt innehåll blir allt viktigare för Sveriges Annonsörers medlemmar. Facebook, nyhetsbrev och egna event hamnar i topp, tillsammans med innehåll på webben och YouTube, visar en färsk Novusundersökning som gjorts på uppdrag av Sveriges Annonsörer och Swedish Content Agencies.

Content marketing, eller innehållsmarknadsföring, är samlingsnamnet för de senaste årens trend som innebär att företagen tar ett allt större grepp om den redaktionella kommunikationen i egna kanaler.

– Det är ju egentligen en etablerad form av marknadsföring som de flesta medlemmar i dag använder eller har kommit i kontakt med, men som verkar ha fått alltmer utrymme hos våra medlemmar, säger Erik Huss, kommunikationschef för Sveriges Annonsörer.

Under en tvåveckorsperiod i november gick en enkät ut till drygt 500 av Sveriges Annonsörers medlemsföretag. Av 131 inkomna svar går bland annat att utläsa att 53 procent av dem planerar att öka sina investeringar i content marketing under nästa år.

– Undersökningen visar att marknadscheferna har omfamnat och tagit till sig begreppet content marketing. Det är väldigt många som anser att content marketing både bygger varumärke och stärker kundrelationer. Det är kanske också därför som mer än hälften svarar att de kommer att öka sina investeringar i content marketing under 2014, vilket givetvis också gör att man frågar sig var de pengarna kommer ifrån. Sannolikt flyttar marknadscheferna pengar från traditionell reklam till content marketing, säger Elisabeth Thörnsten, vd på branschorganisationen Swedish Content Agencies.

Nyhetsbrev, event och innehåll på webben är de tre dominerande formerna av content marketing som medlemmarna hittills har ägnat sig åt. Det är aktiviteter som understödjer den dagliga och kundnära relationen. Huvudsyftena med content marketing är också enligt medlemmarna varumärkesbyggande och kundvård.

Det visar sig även när medlemmarna prioriterar aktiviteter på sociala medier. En majoritet har använt sig av breda kanaler som Facebook och YouTube, medan LinkedIn och Pinterest än så länge är relativt outnyttjade kanaler.

Under senare år har flera tidigare kundtidningsbolag breddat sina erbjudanden och börjat definiera sig som contentbyråer. Men det har ännu inte slagit igenom hos Sveriges Annonsörers medlemmar, där nästan en av fyra gör allt själva, så kallad inhouse.

– Det är fortfarande reklam- och pr-byråer som dominerar bland byråerna när medlemmarna vill ha hjälp med content marketing, säger Erik Huss.

Hela undersökningen bifogas som pdf.

Kontaktpersoner
Erik Huss, kommunikationschef, Sveriges Annonsörer,
08-545 252 34, 0725-66 15 70, erik.huss@annons.se
Elisabeth Thörnsten, vd, Swedish Content Agencies,
070-834 66 30, elisabeth@swedishcontent.se


Sveriges Annonsörers medlemmar står för hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation och marknadschefens bästa vän hjälper vi annonsörerna att arbeta effektivare med reklam, media och deras varumärke. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är världens största annonsörorganisation med cirka 550 medlemsföretag. Läs gärna mer på www.annons.se