Fasticon

Einar Mattsson Byggnads AB först ut med Nya Aff

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2014 09:27 CEST

Det nya avtalet för fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster (Nya Aff) har nu lanserats. Fasticon har tecknat en överenskommelse med Einar Mattsson Byggnads AB för att uppgradera deras internavtal till Nya Aff.

Sedan 2012 har den största översynen av Aff, sedan lanseringen 1995, pågått. Hela systemet har omarbetats med syftet att få ett enklare och enhetligare system för upprättande av avtal avseende fastighetsförvaltning och övriga Facility Management-relaterade tjänster. Nya Aff lanseras till försäljning på Business Arena Stockholm den 17-18 september.

- I Nya Aff har vi minskat ner antalet strukturer och dokument till ett minimum. I princip baseras Nya Aff på ett dokument för de legala reglerna, benämnt ”kontraktet” och ett dokument för beskrivning av tjänsterna, benämnt ”tjänstebeskrivning”. Det innebär att floran av dokument i ett Aff-avtal minskas rejält, säger Per Ollas som varit projektledare för framtagande av Nya Aff.

- Vi vill vara tidigt ute med Nya Aff både för att lära oss det nya systemet och för att kunna erbjuda våra kunder uppgraderade avtal. Vi ser fram emot samarbetet med Fasticon AB som har haft en central roll i framtagande av den nya avtalsformen, säger Mikael Dimadis, affärsområdeschef förvaltning, Einar Mattsson Byggnads AB.

Kontakt och info
Per Ollas - Fasticon
Affärsområdeschef Upphandling/Förvaltningsstöd
Tel: 070-822 67 62 eller per.ollas@fasticon.se

Mikael Dimadis - Einar Mattsson Byggnads AB
Affärsområdeschef Förvaltning
Tel: 08-586 263 36 eller mikael.dimadis@einarmattsson.se

Fasticon är ett konsultföretag specialiserat mot fastighetsföretagande och fastighetsförvaltning. Verksamheten bedrivs genom Fasticon AB, Fasticon Kompetens AB och Tom Hansson Bygg- och Fastighetsutveckling AB med kontor i Stockholm, Uppsala, Kungsbacka, Uddevalla, Malmö och Växjö.