Tedestrand coaching AB

Einstein förstod och tillämpade sannolikt det som är paradoxen och den felande länken i vårt tänk idag

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2013 16:18 CET


Mycket kloka ord som det finns en hel del att säga om.

Jag kan med största sannolikhet säga att flertalet som gillar detta citat samtidigt är fast i sitt eget gamla tankesätt, så som jag själv har varit och är inom vissa områden fortfarande . Tar vi psykologin, pedagogiken, politiken så tror i princip samtliga inom dessa områden att de komplexa frågorna kan lösas med gammalt tänkande, samtal, ord, erfarenheter och annat som endast kommer leda till mer av samma gamla vara från det "gamla tankmönstret".

Inom dessa områden som tillhör livets komplexitet på olika sätt är informationsmängderna enorma, lika lite som Einstein själv kunde lösa något utan att först se helheten i form av en visuell överblick på något sätt innan han klurade ut lösningen kan någon inom dessa områden heller förändra något till det bättre. Vi går vilse i cirklar om och om igen tills en karta, ritning, flödesschema eller någon annan form av visuell överblick skapats ab någon som lyckats klura ut helheten först, därefter kommer vi att kunna vrida saker och ting rätt inom skolan, i psyket, i familjen, i samhället, i företagen och andra områden där människor tänker och interagerar.

Då är frågan - har jag lyckats nå bortom det gamla tankemönster jag själv varit fast i?
Jag kan bara svara på den frågan med de resultat Psykologisk orientering uppvisar med sin visuella överblick - resultaten är anmärkningsvärda för komplexa problem av olika slag. Jag kan också visa problemen inom en mängd områden med samma visuella överblick eftersom den är allmängiltig, alltså inte bara ett verktyg för psykologin, den kan enkelt anpassa för andra komplexa livsområden, vilket också redan är gjort för exempelvis området mobbning inom skola och även arbetsliv.


Anders Tedestrand