Elektriska Installatörsorganisationen EIO

EIO:s fulels-kampanj väcker uppmärksamhet i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2012 11:44 CEST

På söndagen intog EIO Almedalen med fem rullande vagnar och ett biktbås, alla med budskapet ”Stoppa fulel – gör Sverige ELRÄTT. Och redan första dagen väckte kampanjen stor uppmärksamhet hos besökarna.

Vagnarna kommer att rulla runt i Almedals-vimlet under ett antal dagar. På vagnens ena sida syns fulel, det vill säga en felaktig och farlig elinstallation, och på den andra en inte helt ovanlig konsekvens av fulel: resultatet av en elbrand.

Biktbåset står strategiskt placerat invid Almedals-parken utanför Visby Congress Center.

- Våra aktiviteter har redan väckt uppmärksamhet hos media, Almedalsbesökare och andra arrangörer. Vi hade nu på morgonen till och med en diskussion med en förbipasserande polis som ville reda ut vilken typ av elinstallationer man egentligen får göra själv, säger Johan Martinsson, EIO:s  bransch- och affärsutvecklingschef och fortsätter:

- Vår förhoppning är att de här dagarna i Almedalen ska bli startskottet för en rejäl debatt om fulel och hur vi tillsammans kan stoppa den.

På tisdagen arrangerar EIO ett seminarium där rapporten ”Från fulel till elrätt – så ser elriskerna ut i svenska hem” presenteras. Undersökningen visar att många svenskar gör installationer som enligt lag måste göras av en fackman. 35 procent av de svarande (50 procent av männen) har till exempel själva monterat belysning och dragit en sladd till kopplingsdosa. 18 procent av de svarande (27 procent av männen) har på egen hand kopplat in en disk- eller tvättmaskin till en anslutningsdosa.

- Problemen med fulel måste tas på allvar. Är man det minsta osäker på vilka installationer man får göra hemma ska man anlita en behörig elektriker. Om man är osäker på om elinstallationerna i hemmet är säkra kan en elfirma göra ett test, där riskerna kartläggs och kan åtgärdas. Eltest bör åtminstone ske i samband med att bostäder byter ägare, som del av besiktningen, säger Jan Siezing, även han på plats i Almedalsvimlet.

Läs mer om seminariet och om EIO:s fulels-rapport här.

För mer information, kontakta:
Johan Martinsson, bransch- och affärsutvecklingschef EIO, 070-754 17 71, johan.martinsson@eio.se
Jan Siezing, vd, 070-532 10 18, jan.siezing@eio.se
Henrik Nygård, kommunikationschef, 070-529 75 83, henrik.nygard@eio.se

Elektriska Installatörsorganisationen EIO är en opolitisk och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag. Vi har 2.600 medlemsföretag med sammanlagt 25.000 anställda som omsätter 28 miljarder kronor.
EIO:s huvuduppgift är att hävda medlemsföretagens gemensamma intressen och verka för elteknikbranschens utveckling.Vi bedriver lobbyverksamhet och opinionsbildning samt är remissinstans i viktiga frågor som rör elteknikbranschen.
EIO träffar kollektivavtal för sina medlemsföretag.

www.eio.se - info@eio.se