Elektriska Installatörsorganisationen EIO

EIO:s konjunkturrapport: Vikande marknad för elinstallationer nästa år

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2012 08:55 CEST

Marknaden för elinstallationer väntas bromsa in kraftigt nästa år. Alla marknadsområden, utom servicejobb och modernisering av flerfamiljshus, viker nedåt. Det visar Elektriska Installatörsorganisationens nya konjunkturrapport.

I Stockholm sker den kraftigaste minskningen inom kontor och handel medan det fortfarande finns en god marknad för elinstallationer vid ombyggnader av flerbostadshus. Totalt minskar marknaden för elinstallationer i Stockholm med 2 procent 2013.

Det betonas dock i rapporten att det är oerhört svårt att göra ekonomiska prognoser i nuläget. Orosmolnen och osäkerhetsfaktorerna är många och ljusglimtarna få. Det som påverkar elteknikbranschen tydligast är osäkerheten på byggmarknaden.

- Byggbranschen har i stort sett nått taket vad gäller kapacitetsutnyttjande. Samtidigt avslutas många stora byggprojekt. Det kan leda till en rejäl negativ rekyl, säger Johan Martinsson, bransch- och affärsutvecklingschef på EIO.

Andra osäkerhetsfaktorer i byggbranschen är kreditförsörjningen, en minskad efterfrågan på kommersiella lokaler, bostadsförsörjningen och en osäkerhet kring när regeringens infrastruktursatsningar kommer igång. Till detta kommer också den större bilden med Euro-krisen och hur den kommer att påverka den svenska marknaden.

När det gäller elinstallationsmarknaden viker kurvorna nedåt efter årsskiftet.
- Vi har passerat toppen och nu är branschen på väg ner mot en lägre nivå, säger Johan Martinsson.

Om konjunkturrapporten bryts ner i lokala siffror blir det röda siffror i alla regioner utom Skåne och Västra Götaland. I Norrbotten är det också brist på arbetskraft inom hela elteknikbranschen, vilket försenar uppstart av många projekt inom basindustri och offentlig sektor.

Trots konjunkturnedgången kommer det finnas även framöver finns stora behov av elinstallationer inom exempelvis service och underhåll, energibesparing, belysning, fastighetsautomation, teleinstallationer samt inom moderniseringen av miljonprogrammen.

- Det finns fortfarande stora affärsmöjligheter för elteknikföretagen, men det blir inte lika lätt att hitta dem, säger Johan Martinsson.

Läs mer på www.eio.se

För mer information, kontakta:
Johan Martinsson, bransch- och affärsutvecklingschef EIO, tel. 073-320 50 40
Jan Siezing, vd EIO, tel: 070-532 10 18

Elektriska Installatörsorganisationen EIO är en opolitisk och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag. Vi har 2.600 medlemsföretag med sammanlagt 25.000 anställda som omsätter 28 miljarder kronor.
EIO:s huvuduppgift är att hävda medlemsföretagens gemensamma intressen och verka för elteknikbranschens utveckling.Vi bedriver lobbyverksamhet och opinionsbildning samt är remissinstans i viktiga frågor som rör elteknikbranschen.
EIO träffar kollektivavtal för sina medlemsföretag.

www.eio.se - info@eio.se