Rikspolisstyrelsen

Ej tillåtet använda fordon vid jakt

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 12:24 CEST

Nu när jaktsäsongen startat kommer många samtal till polisen om användning av olika fordon i samband med jakt. Lars Lundman som är viltsamordnare vid Polisen i Norrbotten vill klargöra att det inte är tillåtet.   Det står klart och tydligt i 31§ Jaktlagen att:
"Jakt får inte ske från motordrivna fortskaffningsmedel. Sådana fortskaffningsmedel eller andra motordrivna anordningar får inte heller användas för att söka efter, spåra, förfölja eller genskjuta vilt, för att hindra vilt att undkomma eller för att avleda viltets uppmärksamhet från den som jagar."
- Jag vill trycka på att det är absolut förbjudet att använda fordon, eller fordon i kombination med tekniska hjälpmedel, till exempel s k hundpejlare, för att genskjuta vilt i samband med jakten, säger Lars Lundman.
Den som bryter mot bestämmelserna riskerar fängelse.
- Bedöms brottet vara grovt kan det ge fängelse uppp till fyra år, säger Lars Lundman.
Gäller även fyrhjuling
Det är samma regler för fyrhjuling som för övriga motorfordon. Dessutom är det inte tillåtet att transportera vapen på fyrhjuling i terräng.
Kommentarer lämnas av kommissarie Lars Lundman som nås via Polisens växel, 114 14.