Socialdepartementet

Ej verkställda beslut i kommuner och landsting – ett hot mot den enskildes rättssäkerhet

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2003 11:09 CEST

Regeringen har idag beslutat tillsätta en utredning för att komma tillrätta med problemen när kommuner och landsting ej verkställer beslut om omsorg och stöd.

– Oacceptabelt många äldre och personer med funktionshinder hamnar i en ”moment 22- liknande” situation när kommuner och landsting fattar beslut om att de har rätt till viss typ av omsorg och stöd, men låter bli att verkställa besluten, säger barn- och familjeminister Berit Andnor.

– Den enskilde drabbas på två sätt: dels uteblir hjälpen, dels kan beslutet inte överklagas eftersom det är ett s.k. gynnande beslut. Detta är oacceptabelt i en rättsstat.

Utredningen skall analysera varför besluten inte verkställs, men också varför det förekommer beslut om avslag trots bedömt behov. Därefter skall förslag till åtgärder lämnas.

Utredningen skall bl.a. ta ställning till hur lång väntetid som kan anses vara acceptabel för olika typer av insatser. För de fall där acceptabla väntetider överskrids skall utredningen lämna förslag på lämpliga åtgärder som kan vidtas för att enskilda skall få de insatser som de är berättigade till.

Utredningen skall vara avslutad senast den 1 september 2004.

Kicki Mäler, pressekreterare
08-405 14 35, 070-545 17 88

Lars Lindberg, politiskt sakkunnig
08-405 11 15, 070-326 11 15

Minga Orkan, kansliråd
08-405 39 02