Öpartiet

Ekerö byggnadsnämnd förlorar 85 procent av bygglovsmålen

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 11:55 CET

Utredningar och beslut från Ekerö byggnadsnämnd är så dåliga att länsstyrelsen nu satt nämnden under särskild bevakning. Under perioden 21 november 2006 – 15 januari 2007 förlorade byggnadsnämnden 23 överklaganden av 27. Förlust i 85 procent av fallen!

Uppgifterna har tagits fram av Gösta Olsson, Ekerö, som i en utförlig rapport på http://www.ekerobloggen.se beskriver det kaos som byggnadsnämndens agerande orsakat.

Av rapporten framgår också att Ekerös stadsarkitektkontor stängts för inkommande telefonsamtal och för personliga besök till bygglovshandläggare. Processandet tar tid och åsamkar kommunen stora advokatkostnader.Det är allvarligt att enskilda människor, familjer och företag drabbas av byggnadsnämndens godtycke. I förvaltningsprocesser får man inte ersättning för sina kostnader även om man vinner. Familjer kan få sin ekonomi förstörd och sina framtidsdrömmar krossade.Ansvaret för att Ekerös byggnadsnämnd spårat ur är delat mellan stadsarkitekten och byggnadsnämndens ordförande, Lennart Nilsson (m). Nilsson har blundat för missförhållandena och tillåtit att byggnadsnämnden närmast utvecklats till en rättshaverist.Öpartiet vill att Ekerös politiska majoritet byter ut byggnadsnämndens ordförande. Ett sådant uppenbart politiskt misslyckande måste få politiska konsekvenser om medborgarna skall kunna ha något förtroende för maktutövningen.Öpartiet vill också ha en opartisk granskning av alla byggnadsnämndens avslagsbeslut de senaste 24 månaderna. Syftet med detta är att de medborgare som av olika skäl inte överklagat skall kunna få rättelse i efterhand.

Kontaktinformation

Tommy Liljeros, talesman, 08-56044684, 0730-764784, tommy.liljeros@telia.com
Ylva Forslid, partisekreterare, 073-9097141, ylvaforslid@telia.comOm Öpartiet

Öpartiet gick till val med budskapet ”För en ny politisk kultur i Ekerö!” Partiet driver demokratifrågor i Ekerö och vill avskaffa den politiska kultur som kännetecknas av ryggdunk, hemliga avtal mellan moderater och socialdemokrater och likgiltighet för medborgarnas behov. Partiet vill satsa på barn och ungdomar och utveckla kommunens ytterdelar.I valet 2006 fick Öpartiet 10,3 procent av rösterna och tog fyra platser i Ekerö kommunfullmäktige. Endast moderaterna och socialdemokraterna är större än Öpartiet.

Läs mer om Öpartiet på http://www.o-partiet.se