Ekerö kommun

Ekerö kommun och sex andra Stockholmskommuner i Våga Visa-samarbetet nomineras till Götapriset för kvalitetsarbete

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 16:10 CET

Våga Visa är ett kvalitetssamarbete om utvärdering inom utbildningsområdet mellan sju Stockholmskommuner. Ekerö kommun har nu tillsammans med de andra sex nominerats till Götapriset för det bästa förnyelseprojektet i offentlig sektor. Våga Visa-samarbetet kommer att presenteras på kvalitetsmässan i Göteborg i november.

Våga Visa är ett kvalitetssamarbete om utvärdering inom utbildningsområdet som initierats av Ekerö, Nacka, Salem, Sollentuna, Tyresö, Upplands Väsby och Värmdö.

Våga Visa innehåller fyra delområden:
• kundundersökningar
• observationer
• självvärderingar
• tester och prov

Våga Visa:s syfte är att
• stimulera till erfarenhetsutbyte och ökat lärande
• ge kommuner och skolor underlag till förbättring och utveckling
• ge underlag för analyser och jämförelser mellan kommuner och skolor utifrån ett medborgarperspektiv
• utgöra en viktig del av kvalitetsuppföljningen
• bidra till ökad måluppfyllelse.

Våga Visa omfattar verksamhet från förskola till vuxenutbildning. Såväl kommunala som enskilda och fristående skolor ingår i utvärderingen.

Våga Visa har bidragit till ökad måluppfyllelse i alla deltagande kommuner de senaste åren.

Våga Visa kommer att presenteras på Kvalitetsmässan den 20-22 november på Svenska Mässan i Göteborg. Kvalitetsmässan är Nordens största konferens- och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling. Bland årets medverkande kan nämnas kommun- och finansmarknadsminster Mats Odell; Cissi Elwin, vd för Svenska Filminstitutet; hjärnforskaren Martin Ingvar; Kattis Ahlström, chefredaktör för Icakuriren; äventyrarna Fredrik Sträng och Renata Chlumska; professorerna Stefan Einhorn och Dick Harrison samt ”stressdoktorn” Tomas Danielsson.

Götapriset har sedan 1989 delats ut till landets bästa förnyelseprojekt i offentlig sektor. Mottagaren av Götapriset kommer att utses av en jury bestående av stadsdirektör Åke Jacobsson, Göteborgs Stad; regiondirektör Johan Assarsson, Västra Götalandsregionen; generaldirektör Lena Jönsson, Verva; direktör Britta Rundström, Sveriges Kommuner och Landsting; vd Jerry Karlsson, SIQ och rektor Pam Fredman, Göteborgs universitet. Förutom äran belönas det vinnande projektet med en prischeck på 150 000 kronor.

Bakom Götapriset står Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Verva, Sveriges Kommuner och Landsting, Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ och Göteborgs universitet.

Ytterligare information om Våga Visa finns på www.nacka.se/vagavisa

KONTAKTA

Hans Nyberg
Nämndansvarig
Nämndkontoret barn och ungdom
Tfn: 08-560 391 92
E-post: hans.nyberg@ekero.se

Birgitta Bergvall
Utredare
Nämndkontoret barn och ungdom
Tfn: 08-560 394 51
E-post: birgitta.bergvall@ekero.se