Ekerö kommun

Ekeröeleverna ger bra betyg åt skolbiblioteken

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 21:28 CEST

Ekeröeleverna tycker mycket bra om sina skolbibliotek visar en enkät från 2008. Över 80 procent av eleverna säger att de alltid eller oftast får bra hjälp och service av bibliotekarien. De som svarade på enkäten var Ekerös sjundeklassare och bakom den står Ekerö skolbibliotek.

Flertalet trivs bra i biblioteket och får oftast den arbetsro de behöver för att klara av sina studier. Hälften av eleverna säger att biblioteket oftast hjälper dem att nå bättre studieresultat.

Skolbiblioteken är välbesökta. Inte bara av "stammisarna", utan framförallt av de nära 60% som går dit en eller flera gånger i veckan. De flesta lånar böcker, arbetar vid datorerna eller söker fakta. Men plugga, läsa böcker och träffa kompisar är också goda skäl att gå till biblioteket.

Till sist, vad vill eleverna ändra på? Jo, de vill ha ännu fler och bättre böcker i skolbiblioteken. Särskilt ungdomsböcker och manga (japanska tecknade serier). Eleverna vill också ha fler datorer, utökade öppettider, fler dataspel/sällskapsspel och skönare sittplatser.

Totalt svarade 306 sjundeklassare på enkäten. Den genomfördes våren 2008. Enkäten bifogas som worddokument.