Livsmedelsverket

Eko-frukt och -grönt generellt fritt från bekämpningsmedel

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 14:41 CET

Livsmedelsverket har under hösten 2006 genomfört en utökad provtagning av ekologiskt producerade färska frukter och grönsaker. I endast ett prov fanns rester av bekämpningsmedel och halten var mycket låg. Provet var taget i ett parti svenskodlad potatis. Medlet heter dikvat och är tillåtet i konventionella odlingar av potatis.

Totalt testades 87 prover av färska frukter och grönsaker utöver de 28 av ekologiska produkter som togs i den vanliga kontrollen. Syftet med provtagningen var att undersöka om de ekologiska varorna uppfyller kraven på att vara fria från de bekämpningsmedel som bara får användas i konventionell produktion av frukt och grönsaker. Av proverna kom hälften från Sverige och hälften från övriga EU-länder eller land utanför EU.

Under 2007 fortsätter undersökningen. Rapporten kommer att publiceras under februari 2008.

Bekämpningsmedelsrester i ekologiska frukter och grönsaker, delrapport 1, hösten 2006

Ytterligare upplysningar:
Petra Bergkvist, statsinspektör: 018-17 56 43
Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala, tel: 018-175500