EkoBalans Fenix AB

EkoBalans rekryterar ny VD och säkrar finansiering för expansion

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2012 16:19 CEST

EkoBalans utvinner näringsämnen ur rötslam på ett hälso- och miljömässigt säkert vis, så att tungmetaller, smittor och läkemedelsrester inte följer med näringen tillbaka till åkern.

Näringsämnen kan återföras till kretsloppet i form av ekologiskt gödsel, samtidigt som belastningen på reningsverken minskar. På så vis kan övergödningen i vattendrag minska och fosfor, som är en ändlig resurs som bryts i gruvor, återvinns. Den första återvinningsanläggningen är i drift på NSVAs reningsverk i Helsingborg och näringsämnena från denna anläggning kommer att börja säljas som gödsel under året. För att expandera har EkoBalans nuvarande ägare garanterat 6 MSEK och en nyemission om 10-15 MSEK planeras till hösten. ”Vi behöver bygga nya anläggningar snabbt för att svara mot marknadens efterfrågan”, säger tillträdande VD, Axel Granlund.

EkoBalans har en innovativ affärsmodell och ny teknik som vilar på flera års utvecklingsarbete lett av Gunnar Thelin, f d forskare på LTH och grundare av EkoBalans.

 ”Jag är mycket nöjd med rekryteringen av Axel Granlund. Med hans kompetens i bolaget kan jag fokusera på teknik- och affärsutveckling” säger Gunnar Thelin

Axel Granlund kommer närmast från Deloitte i Stockholm där han arbetat med utförsäljningen av Apoteket.

”Vi går nu in i en ny fas och kompletterar ledningen med kommersiell kompetens. EkoBalans står inför snabb expansion och vi behöver öka affärsfokusen i bolaget” säger Mårten Öbrink, ordförande i EkoBalans.

Kontakt:

Axel Granlund, tillträdande VD: 0708-75 63 69

Gunnar Thelin, avgående VD: 0709-22 74 73

 


EkoBalans arbetar med ekologiska lösningar för hantering av rötslam och rötrest från reningsverk och biogasproduktion. Vi kombinerar kretsloppstänkande och affärslogik för långsiktig hållbarhet både vad gäller miljö och ekonomi. EkoBalans huvudsakliga kunder är reningsverk och, biogasproducenter i Europa. Mer information på www.ekobalans.se