Ekologiska Lantbrukarna

Ekobönder i Sverige får lägre miljöersättning än i grannländerna

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2019 06:34 CET

De ersättningar som ekobönderna får för sitt miljöarbete är lägre i Sverige än jämfört med Finland och Tyskland, enligt en ny och unik kartläggning från Ekologiska Lantbrukarna.

Miljöersättningarna till ekobönderna i Europa är cirka 1,5 procent av EUs totala jordbruksbudget och sex procent av EUs landsbygdsstöd. För första gången har Ekologiska Lantbrukarna jämfört nivåerna på miljöersättningar till ekologisk produktion i grannländerna Danmark, Finland, Sverige och Tyskland. Resultatet är tydligt: Både Finland och Tyskland har högre genomsnittliga ersättningar än Sverige, medan Danmark ligger ungefär lika.

– Det miljöarbete som ekobönderna gör i Sverige är minst lika viktigt som i våra grannländer och bör därför ha samma förutsättningar. De här resultaten är enormt intressanta för det fortsatta arbetet med EU:s nya jordbrukspolitik där vi jobbar för förbättrade ersättningar, säger Sofia Sollén-Norrlin, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna.

För att kunna jämföra ersättningarna till ekobönderna i de olika länderna har ersättningsnivåerna i kartläggningen applicerats på typgårdar med 100 hektar åkermark alternativt 80 hektar åker och 40 hektar naturbetesmark. Kartläggningen visar till exempel att en ekologisk lammgård i Tyskland på 80 hektar åker och 40 hektar naturbetesmark, ersätts med 135 000 kronor mer varje år i så kallade ”ekostöd” än jämfört med en liknande ekogård i Sverige. I Finland är ersättningen nästan 100 000 kronor mer och i Danmark 85 000 kronor. Ett annat exempel visar att en dikogård i Sverige, med samma arealfördelning som i exemplet med den tyska lammgården, ersätts för miljöarbetet med 50 000 kronor mer i Danmark, 65 000 kronor mer i Finland och 100 000 kronor mer i Tyskland.

Skillnaderna har flera förklaringar. En är att vallens betydelse i miljöarbetet ersätts rikligare i grannländerna än i Sverige. Där betalas ersättningarna för vall ut på samma villkor som för andra eko-grödor. I Sverige ersätts vallen bara indirekt, som underlag till djurtillägget. Det innebär att vallodlingen inte alls ersätts på en ekogård utan djur, om inte vallen odlas för fröskörd. Även hur djurenheterna räknas spelar stor roll för storleken på ersättningarna. Samma mängd djur i Finland ger betydligt fler djurenheter och därmed också ett högre djurtillägg än i Sverige. En tredje förklaring är att grannländerna ersätter permanenta gräsmarker, vilket inte görs i Sverige.

Fakta: Ekoböndernas livsviktiga miljöarbete
Genom sitt arbete bidrar ekobönder till flera av Sveriges nationella miljökvalitetsmål, till exempel giftfri miljö, grundvatten av god kvalitet, rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och djurliv. Ekolantbruk bidrar även till minst åtta av FNs 17 globala mål. Läs mer här: http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/generationsmalet/ekologisk-mat/
https://heltenkelteko.se/ekovinsterna/ och här: https://www.ekolantbruk.se/nyheter/rapport-fran-ifoam--ekojordbruk-bidrar-till-atta-globala-mal-

Läs hela kartläggningen (pdf)

Kontakt:
Sofia Sollén-Norrlin, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna: 070-380 93 96

Ekologiska Lantbrukarna är en intresseförening för ekologiska lantbrukare. Föreningen har funnits sedan 1985 och finns representerad i 19 distrikt i Sverige - från Skåne till Norrbotten. Vi sätter ekobönder och ekologisk mat i centrum och arbetar för politik, regler och en marknad som skapar produktionstrygghet.

Läs mer på www.ekolantbruk.se