Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndigheten lanserar ny webbplats

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2010 14:20 CEST

Ekobrottsmyndigheten har under våren och sommaren arbetat med att förnya sin webbplats, och den nya sajten är nu lanserad. Webbplatsen har fått en ny grafisk utformning och struktur, men en hel del ny information har också tillkommit.

Nu finns speciella informationssidor som riktar sig till den som är utsatt för brott, misstänkt eller vittne. Vi har även utvecklat bland annat webbplatsens dokumentsamling och informationen om hur Ekobrottsmyndigheten fungerar och arbetar.

Under utvecklingsarbetet har vi arbetat målgruppsinriktat och fokuserat på att göra webbplatsen lättillgänglig, tydlig och informativ. Vår målsättning är att så många som möjligt, oberoende av egenskaper och förmågor, ska kunna använda webbplatsen och ta del av informationen.

Besök webbplatsen på http://www.ekobrottsmyndigheten.se.

För ytterligare information:

Gustav Dahlin, webbredaktör
Tel: 08 – 762 02 47, 076 – 781 12 33

Ekobrottsmyndighetens presstjänst
Tel: 072 – 221 26 42

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet för ekobrottsbekämpning med uppgift att upptäcka, förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet.