Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndigheten öppnar kontor i Uppsala

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 09:03 CET

Den 1 juli i år fick Ekobrottsmyndigheten ansvaret för bekämpningen av ekonomiska brott i hela Sverige. Idag, den 2 december, slår Ekobrottsmyndigheten upp portarna till det nya kontoret på Kungsängsgatan i Uppsala. Uppsala-kontoret kommer att ansvara för
ekobrottsbekämpningen i Västmanland, Uppsala och Gävleborgs län.

På Ekobrottsmyndigheten i Uppsala kommer ett tjugotal medarbetare arbeta. Bland annat poliser, åklagare, ekorevisorer och administratörer. Bemanningen ska täcka in ekobrottsbekämpning från
underrättelseverksamhet till domstolsprocess. 

– Jag känner en stor glädje över att få vara en del av brottsbekämpningen i Uppsalaregionen, säger vice chefsåklagare Eva-Lena Wessman.

Uppsala-kontoret hör till andra ekobrottskammaren i Stockholm som i sin tur leds av chefsåklagare Katarina Ringertz. Under invigningen idag är bland annat Katarina Ringertz och Ekobrottsmyndighetens generaldirektör, Eva Fröjelin, på plats för att inviga myndighetens nya kontor.

För ytterligare information kontakta vice chefsåklagare Eva-Lena Wessman på tel. 0706-71 05 63 alt. eva-lena.wessman@ekobrottsmyndigheten.se

Ekobrottsmyndigheten har enligt ett regeringsbeslut fått uppdraget att ansvara för ekobrottsbekämpningen i hela Sverige. Det innebär att från och med den 1 juli 2013 togs ärenden och verksamhet över från Åklagarmyndigheten och Polisen. Förutom de befintliga kontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö så tillkommer nya kontor på orterna Umeå, Sundsvall, Uppsala, Linköping samt Örebro.

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet för ekobrottsbekämpning med uppgift att upptäcka, förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet.