Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndigheten presenterar lägesbild om ekonomisk brottslighet i Sverige

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2016 09:47 CEST

Ekobrottsmyndigheten ska följa och analysera den ekonomiska brottslighetens utveckling. Vartannat åt presenteras en lägesbild över den ekonomiska brottsligheten. Årets lägesbild släpps i samband med ett seminarium i Almedalen.

Ekonomisk brottslighet är inte en brottslighet utan offer. Inte heller är den ekonomiska brottsligheten liten och ofarlig, även om attitydundersökningar Ekobrottsmyndigheten låtit göra visar att många är av den uppfattningen.

I årets lägesbild om ekonomisk brottslighet i Sverige visar Ekobrottsmyndigheten att läget är det motsatta. Den ekonomiska brottsligheten är ett väsentligt större samhällsproblem än vad den anmälda brottsstatistiken visar. Mörkertalet är stort och de anmälda brotten är främst ett resultat av omfattningen och inriktningen på kontrollverksamhet.

Ekonomisk brottslighet drabbar inte en brottsutsatt person direkt så som till exempel ett inbrott eller en misshandel. Genom åren har många kallat ekobrotten för offerlösa brott, men Ekobrottsmyndigheten menar tvärtom att ekobrottens brottsoffer är många. Hela samhället och alla medborgare drabbas när personer och företag undanhåller skatter och avgifter, förser sig med pengar som de inte har rätt till eller utsätter seriösa företagare för illojal konkurrens.

Förutom att pengar hamnar hos kriminella påverkas skattebasen. Det blir mindre pengar till offentlig verksamhet och seriösa företagare med god arbetsmiljö och bra villkor får svårt att driva sina verksamheter med lönsamhet.

I lägesbilden beskrivs särskilt den grova ekonomiska brottsligheten. För ekobrottslingar är företag ett viktigt brottsverktyg. Med ett företag kan ekobrottslingen begå flera olika lukrativa ekobrott Företaget skapar en legitim fasad att dölja den kriminella verksamheten och möjlighet tvätta brottsvinster.

Ett företag kan utnyttjas för att begå brott i alla dess livsfaser, när det startas, när det bedriver verksamhet och när det avvecklas. I lägesbilden visar Ekobrottsmyndigheten hur företag systematiskt utnyttjas för att få bidrag, undanhålla skatter och snedvrida konkurrensen gentemot seriösa företagare.

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet för ekobrottsbekämpning med uppgift att upptäcka, förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet.