Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndighetens budgetunderlag för 2008 – 2010

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 09:41 CET

Ytterligare satsningar på strategiskt viktiga områden inom ekobrottsbekämpningen

Förverkande av brottsvinster, penningtvätt, brott på finansmarknaderna och strategiska brottsförebyggande åtgärder är några av de områden där Ekobrottsmyndigheten vill förstärka insatserna under de kommande åren. Det framgår av det budgetunderlag för 2008-2010 som myndigheten idag har lämnat till regeringen.

För att kunna göra ytterligare satsningar mot den ekonomiska brottsligheten föreslår Ekobrottsmyndigheten i sitt budgetunderlag till regeringen att anslaget höjs med 24 miljoner kronor för år 2008 och med sammanlagt 18 miljoner kr för åren 2009-2010. Det motsvarar ytterligare nio åklagare och 22 utredare, ekonomer och andra specialister.

Ekobrottsmyndigheten har under de senaste åren drivit ett dynamiskt utvecklingsarbete vilket har gett mycket goda resultat. Antalet lagföringar har ökat starkt samtidigt som handläggningstiderna har gått ned. Det framgår av den årsredovisning som myndigheten nyligen lämnade till regeringen.

Utvecklingen i Sverige och internationellt ställer ökade krav på ekobrottsbekämpningen. Ekobrottsmyndigheten vill nu satsa ytterligare resurser på att utveckla brottsbekämpningen inom huvudsakligen följande områden.

• Ökade insatser för förverkande av brottsvinster och lagföring av penningtvätt
• Särskilda insatser mot brott på finansmarknaderna
• Samordnade insatser mot den allvarliga ekonomiska brottsligheten och dess samband med annan grov brottslighet
• Strategiska brottsförebyggande åtgärder.

För ytterligare information, kontakta planeringsdirektör Ulf Arvidsson, tel 070 – 650
95 90