Landstinget Halland

Ekologisk mössa till nyfödda på BB

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2003 15:36 CEST

Nu får nyfödda på BB i Halmstad och Varberg en liten mössa i ekologiskt odlad bomull. Satsningen är ett led i landstingets miljöarbete.

- Vi vill presentera ekologiskt odlad bomull för föräldrarna. Miljön tjänar på om fler handlar ekologiskt, säger landstingets miljöutvecklare Ann-Christin Bengtsson.

Landstinget Halland arbetar under 2003 med ett miljö-hälsaprojekt ”Ekologisk textil för friskare liv och bättre miljö”. Som en avslutning på projektet om ekologisk textil ger Landstinget Halland drygt 300 små nyfödda barn en liten ekologisk present. De nyfödda barnen på BB i Halmstad och Varberg får nu en liten mössa i ekologiskt odlad bomull.

- Syftet är att få föräldrarna att uppmärksamma ekologiskt odlad textil. Vi måste tänka på miljön och våra barns framtid, säger miljöutvecklare Ann-Christin Bengtsson.

Ekologisk odling
Miljön belastas hårt av olika kemikalier som används inom industrin - även inom textilindustrin. Genom att handla ekologiskt kan vi tillsammans hjälpas åt att begränsa miljöförstöringen.

När man odlar ekologiskt tar man hänsyn till alla led i livscykeln från odling till avfall. Fokus ligger på att upprätthålla den naturliga balansen i naturen. Behandling som normalt görs med kemikalier görs på ett miljöanpassat sätt. Istället för att använda konstgödsel så används naturgödsel. För att komma åt skadeinsekterna används kunskapen om vilka insekter som äter vilka. Odlarna ser till att bomullsfälten drar till sig naturliga fiender till skadeinsekterna genom att plantera häckar som skydd runt fälten. Genom täta observationsrundor och hormonfällor behåller man kontrollen. Dessutom behandlar man utbrott av skadliga insekter manuellt innan de spridit sig.
Den som handlar ekologiskt investerar i en bättre framtid för kommande generationer, genom att stödja minskad användning av gifter.

Kläder i olika färger
Ekologiska kläder behöver inte vara ”tråkiga”. Det finns ekologiska kläder i de flesta färger och med olika mönster – rutigt, randigt, blommigt o s v.

Det är något dyrare att producera en produkt som ska uppfylla miljökriterier. Men, ekologiska kläder är inte dyrare än andra kläder av hög kvalité. Ekologisk textil ger inga giftiga restprodukter och kan återvinnas och komposteras utan större miljöpåverkan. Det som på kort sikt kan tyckas dyrt kan på lång sikt löna sig. Det handlar om att tänka på den miljö som våra barn och barnbarn ska växa upp i.

För mer information kontakta:
Miljöutvecklare Ann-Christin Bengtsson, tfn 035 – 13 49 51, 070 – 313 07 91