Magenta PR Stockholm

Ekologiskt, KRAV- och rättvisemärkt

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2010 08:00 CET

Ekologisk mat och KRAV-märkning blir allt vanligare både i våra matkorgar och i vår kravspec. Konsumenten eftefrågar inte bara ekologiska frukter och grönsaker, utan kött, hushållsprodukter, sanitetsprodukter och kläder.  

Ekologisk, KRAV och rättvisemärkt mat har flera positiva inverkningar på vår hälsa, vilket sällan lyfts fram.

Läs mer om hur du kan leva ekologiskt, äta KRAV- och närodlat och finna enkla ekologiska hälsofrämjande produkter i din närhet.

http://www.ekologisk-mat.info/