EkoMatCentrum

Ekomålet nått av 100 kommuner och landsting!

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 12:37 CEST

Ekomatcentrum har summerat årets marknadsstudie avseende ekologiska inköp i offentlig sektor och kan konstatera att det går snabbt framåt. 100 kommuner och landsting har tillsammans nått det nationella ekomålet, 25 procent ekologiskt, under 2012. I toppen av Ekomatsligan ligger tre kommuner och ett landsting. Borlänge ligger högst med 46 procent ekologiskt, Lund 45,8 procent, Södertälje 44,3 procent och landstinget Kronoberg med 40 procent. Bästa län var Kronoberg med 28,8 procent ekologiska inköp.

21 procent ekologiskt i offentlig sektor 2012

Offentlig sektor köpte 21 procent ekologiska livsmedel under 2012. En ökning med 18 procent sedan 2011.

- Nu är det bara fyra procentenheter kvar tills det nationella målet 25 procent är i hamn, säger Eva Fröman på Ekomatcentrum. Chansen att vi når målet inom utsatt tid är mycket stor tack vara ett hundratal riktigt seriöst satsande kommuner och landsting.

Landsting och regioner bättre på ekologiskt än kommuner

Sex landsting och två regioner är med i årets Ekomatsliga, de har alltså nått 25 procents målet. Det är 40 procent av landstingen och regionerna. Medan knappt 10 procent av landets kommunerna klassade in i årets Ekomatsliga.

- Uppenbarligen har landstingen tagit det nationella ekomålet på allvar och lyckats bättre än kommunerna, säger Eva Fröman.

Ekologiska satsningar bidrar till mer grönt i offentlig sektor

Ca 80 procent av de som besvarat enkäten klarar ökade ekologisk inköp utan extra pengar. Det går det att köpa 45 procent ekologiskt utan att  livsmedelskostnaderna ökar. Borlänge, Lund och Södertälje som alla ligger i topp på Ekomatsligan med minst 45 procent ekologiskt har löst det ekonomiska genom att minska på dyrt kött och öka på grönsaker.

Positiva sidoeffekter av ökade ekologiska inköp är att folkhälsan främjas liksom klimatet. Klimatsmarta matvanor med mycket vegetabilier kommer förhoppningsvis att spridas från offentlig sektor till konsumenter. 


EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbara utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.