Ekomarine AB

Ekomarine beviljas patent i Sydkorea

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 19:54 CET

Patentet ger ett brett funktionsskydd för bolagets unika och miljövänliga teknik för att skydda båtar från marin påväxt. I januari 2011 beviljades Ekomarine patent i USA. I februari beviljades samma patent i Sydkorea, som globalt anses som en av de viktigaste marina marknaderna.

”Detta visar att Ekomarines godkända patentansökan på den amerikanska marknaden var en strategiskt viktig framgång och kommer att underlätta framtida beslut på övriga marknader. Bolaget har snart fått sitt patent godkänt på alla viktiga globala marknader”, säger Mikael Haeffner patentansvarig på Ekomarine.

Ekomarine har lämnat in patentansökningar på de sju största samt viktigaste internationella marina marknaderna. Utöver de amerikanska och sydkoreanska patenten 2011 har bolaget tidigare fått sitt patent beviljat i Sverige 2003 samt Australien 2009. På tur och under pågående PCT-processer står EU, Kanada, Norge och Japan.

Ekomarines bottenfärg Neptune Formula® bygger på Ekomarines egen forskning och patent. Genom en samverkan mellan komponenter i färgsystemet och mikroorganismer, som finns i alla vatten, skapar den patenterade biotekniken ett miljövänligt påväxtskydd för den marina marknaden.

Om Ekomarine

Ekomarine grundades 2002 och utvecklar och marknadsför den giftfria bottenfärgen, Neptune Formula®. Neptune Formula lanserades 2008 och bygger på Ekomarines egen forskning och patent. Ekomarine har två dotterbolag, Ekomarine Paint och Ekomarine Ballast. 2007 gick Östersjöstiftelsen och Allba Invest AB in som delägare i företaget. 2009 belönades Ekomarine med den internationella utmärkelsen Brands with a Conscience. Ekomarine är sedan 2010 noterat på AktieTorget.