FV-konsult

"Ekomat" kostar mer än det smakar!

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2017 19:55 CET

”Eko” - stor kostnad för samhället till ingen nytta?

Konsumenterna matas ständigt av att ”Eko” ger hälsosammare mat, är bättre för klimat och miljö än vetenskapsbaserad odling (konventionell) För det första har inget av dessa argument verifierats ur vetenskaplig synpunkt, tvärtom. För det andra är allt ekologiskt . Konsumenterna är alltså lurade när de tror att ”ekologiskt” är samma sak som miljövänligt. Det ligger starka ekonomiska och politiska krafter bakom ” Eko”:s känslosamma, men vilseledande marknadsföring. Beräkningar visar också att ” Eko” kostar skattebetalare, kommuner och landsting ca en miljard per år. Nyttan har ifrågasatts. Förmodligen är kostnaderna betydligt högre eftersom vanliga bönder med all sannolikhet subventionerar ”ekologiska” produkter på olika nivåer i livsmedelskedjan, något som borde granskas.

Det är viktigt att människors och djurs hälsa inte skadas och därför bör produkter som är tveksamma tas bort från marknaden. Det borde även gälla ”eko”-produkter ex. ”eko”-äggen, som innehåller 3 ggr mer PCB och dioxin än vanliga ägg. Även innehållet av Campylobakterier bör undersökas i vanliga resp. ”eko”kycklingar samt i golvhöns resp. burhöns. Campylobakterier kan ge upphov till allvarliga sjukdomar. Vildfågelburna och gnagarburna smittor utgör ett problem för djur som vistas ute och smittat material som förs in i stallarna. Nyss fick 100000-tals golvhöns avlivas i Skåne pga fågelinfluensa.

”Eko”-certifieringen bygger inte på kvalitet, hälsa eller miljö (ur vetenskaplig synpunkt) utan på känslor. Marknadsföringen går ut på att konsumenter och offentliga institutioner ska köpa s.k. ekologiskt Indoktrineringen börjar i barnprogrammen och förskolan och fortsätter ända tills döden.

Det är hög tid att den sk ”Eko”-odlingen synas i sömmarna mer i detalj även ekonomiskt; storlek på olika stöd och subventioner från olika håll i livsmedelskedjan.

Om någon av filosofiska skäl ex. antroposofiskt vill odla på ett speciell sätt, ska det inte premieras politiskt eller ekonomiskt. Samma stöd och hälsokrav ska gälla alla oberoende av politisk eller filosofisk läggning. KRAV är ett Varumärke och borde därför lyda under marknadsföringslagen.

Ulla Forsling

Miljö-och odlingsagronom

Folke Vestervall

Agr. lic. fd medlem av FEFAC och EUs Rådgivande Kommitté för djurmat