Kalix kommun

Ekomuseum synliggör historien

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2012 14:48 CEST

Ekomuseum Kalix Älvdal är resultatet av ett projekt som Kalixbygdens Byaråd genomfört i Kiruna, Gällivare, Överkalix och Kalix kommuner. Genom att lyfta fram och knyta ihop den industriella skogs- och trähistoriens olika platser som en viktig del i vår kultur- och naturhistoria höjs attraktiviteten för både invånare och besökare.

Kalix kommun tror på konceptet och arbetar vidare med fokus på närområdet. Onsdag den 30 maj, klockan 10.00, presenteras det fortsatta arbetet med Ekomuseum Kalix Älvdal vid färjestället till Vassholmen. Varmt välkommen!

Boende och besökare längs älvdalen ska kunna se hur skogen huggits, flottats, sågats, hur försörjningen genom jordbruk och fiske skett men också visa den övriga kulturen i detta sammanhang.

Det innebär även stora möjligheter för besöksnäringen att presentera dessa miljöer på ett sammanhängande sätt, samtidigt som det ökar tydligheten ur ett pedagogiskt perspektiv då skolorna kan nyttja Ekomuseum Kalix älvdal i undervisningen.

Tid: onsdag den 30 maj, klockan 10.00
Plats: Färjestället till Vassholmen
Kontakt: Projektledare Göran Isaksson
0923-100 90, 070-687 86 83
ooa.isaksson@hotmail.com

Kalix kommun med närmare 17 000 invånare har en väl utbyggd privat och offentlig service och ett brett näringsliv i stark utveckling. I Kalix njuter vi av boendemiljöer i vacker natur med närhet till älven och skärgården. Här finns Bottenvikens röda guld - Kalixlöjrom.