Region Örebro län

Ekonomi och patientunderlag bakom beslut om Folktandvårdsklinik i Fellingsbro

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2019 16:18 CEST

En renovering av Folktandvårdens klinik i Fellingsbro skulle bli allt för kostsam. Det menar folktandvårdsnämnden som i dag beslutade att inte återöppna den stängda kliniken.

Folktandvårdens klinik i Fellingsbro har varit stängd sedan 2017. Kliniken stängdes på grund av stora brister i arbetsmiljön. Lokalerna var bland annat angripna av både fukt och mögel. Att renovera lokalerna beräknades kosta 6,3 miljoner kronor. Den utredning som Folktandvården genomfört visar dessutom att driftskostnaderna skulle öka med cirka två miljoner kronor om året vid ett återöppnande.

- Vår önskan har naturligtvis varit att kunna öppna kliniken i Fellingsbro men i ljuset av den ekonomiska situation som så väl Folktandvården som Region Örebro län som helhet befinner sig i har vi i nämnden svårt att motivera den extra kostnad som en renovering medför, säger Maria Comstedt (C), ordförande i folktandvårdsnämnden.

För få patienter

I januari 2019 var cirka 1 400 personer registrerade som patienter i Fellingsbro. Det krävs minst 3 000 patienter för att bedriva tandvård med hänsyn till arbetsmiljö och ekonomi. Även detta är en viktig faktor i folktandvårdsnämndens beslut.

- Vi har vridit och vänt på frågan för att se om det finns någon möjlighet att återöppna kliniken, men med de fakta som ligger framför oss gör vi bedömningen att det inte går. Jag hoppas på förståelse från våra patienter, och hälsar dem varmt välkomna till bland annat kliniken i Frövi, där det i dag finns lediga tider att boka in sig på säger Maria Comstedt.

Kontakt:
Maria Comstedt, ordförande i folktandvårdsnämnden, telefon: 070-620 99 28

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.